Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. március 26.

Megmaradó szeretet

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. (Jn 15,10)

 

Jézus megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. Ő a saját példáját állította elénk. Az Ő szeretete nem múló, hanem megmaradó szeretet. Az Ő szeretete most is élő és most is munkálkodó szeretet. De hogyan tudunk megmaradni az Ő szeretetében? Úgy, hogy az Ő parancsolatait megtartjuk. Ez egészen természetes is. Hogyan is akarunk megmaradni Jézus szeretetében, ha sohasem azt tesszük, ami előtte kedves? Hogyan nevezhetné valaki szeretetnek azt, ha semmiben sem teszi meg annak kívánságát, annak parancsát, akit állítólag szeret? Pedig ebben is példát mutatott nekünk Jézus, aki mindig azt tette, ami Isten előtt kedves volt.

A tékozló fiú megmaradt ugyan apja szeretetében akkor is, amikor elment apjától, amikor a maga útjára tért, amikor eltékozolta a vagyont, de ez a szeretet szenvedő, fájó apai szeretet volt, ami csak akkor lett ismét a régi, boldog szeretetté, amikor a fiú visszament az apjához.

Legyünk engedelmesek Jézusnak, ha így teszünk, akkor valami csodálatos, boldog szeretetnek leszünk részeseivé.

Jézus Krisztus nem múló, hanem állandó, diadalmaskodó, megmaradó szeretettel akar megajándékozni bennünket. (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Szeretlek, és engedelmes szívvel szolgállak. Bocsásd meg elbukásaimat, emelj fel ilyenkor is. Ámen

***

A nap gondolata:

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá. (Böjte Csaba)rss

Napi lelki táplálék

„…A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Jn 16,33b

Lk 22,1–6

A titkolózásba burkolt félelem (2.6) és nyereségvágy sok sátáni terv táptalaja (3–5). Figyeljünk nagyon, mert az ezen a talajon burjánzó leleményesség nemcsak a kovásztalan kenyerek (1), hanem a feltámadás ünnepét is meglophatja! 

tovább

(2) „…népét pedig az Úr karolja át…” (Zsoltárok 125)

Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át (2) – hallhattuk a Zsoltárból. Aki az Úrban bízik, az bizonyosságban él. MIT JELENT BIZONYOSSÁGBAN ÉLNI?

tovább

LUKÁCS 22,54–62 - Szemkontaktus

Egy ünnepségen kisfiam a vacsoránál a kólásüveg után nyúl, pedig jól tudja, hogy ilyen későn már nem szabad kólát innia.

tovább

2018. április 8.

Önfeláldozó szeretet

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Jn 15,13)

tovább

Füle Lajos: Az eltemethetetlen

Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!

tovább