Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 8.

Önfeláldozó szeretet

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Jn 15,13)

Jézus szeretete önfeláldozó szeretet volt. Ez tette Jézus szeretetét a legnagyobb szeretetté. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy annyira megalázza magát, hogy lejöjjön erre a bűnös földre, hogy itt megosszon velünk minden nyomorúságot, hogy felvegye a súlyos keresztet és azt hordozza értünk, hogy elszenvedje bűneinkért a kereszt és a kínhalál gyötrelmeit?

Az Ő szeretete önfeláldozó szeretet volt. Ő odaszentelte magát teljesen miérettünk. Bizony nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amilyen szeretettel a mi Urunk szeretett bennünket.

Az Abesszíniai háború (1935-36) idején történt, hogy a visszavonuláskor egy angol katonának eltört a lába. A visszavonuló csapat nem tudta a katonát magával vinni, viszont nem merte hátrahagyni sem, hogy az ellenség martaléka legyen. Bementek egy házba, ahol egy abesszin asszonyt találtak, akinek azt mondták: Vedd gondozás alá ezt az embert és mi ötször annyit fizetünk érte, mint amennyit más szokott fizetni.

Az ellenséghez tartozó asszony így felelt: A pénzetekért nem gondozom. Nekem nem kell a ti pénzetek. De hagyjátok itt nálam és az Istenem szeretetéért szívesen és örömmel viselem gondját.

Ilyen a Jézus szeretete. Mindenekfölött való, uralkodó, győzedelmes és áldozatos szeretetet. A legnagyobb szeretet Jézus szeretete.

Milyen a te szereteted? (Prókai Árpád)

***

Imádság:

Uram! Sokszor hiányzik az önfeláldozás a szeretetemből. Lakozz bennem és növeld ezt is szívemben. Ámen

***

A nap gondolata:

Ha bárhol emberrel találkozom, akárkivel, akinek emberarca van, meg kell értenem, hogy szeretnem kell őt. (Shürman)rss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább