Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. április 10.

„Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?” (Mk 7:5)

Igénkből az is kiderül, hogy egy egészen pici momentumból azonnal a lényegnél tud kikötni az ember. Mai Igénk egy kérdés, melyet a farizeusok és az írástudók tesznek fel Jézusnak. A tisztátalan kézzel evés azonban csak ürügy arra, hogy a vének hagyományaira terelődjön a szó. Sokszor kérdés az, hogy egy-egy helyzetből mit akar valaki kihozni igazán. Jelen esetben kapóra jött a kezet nem mosva étkező tanítványok „sarokba állítása”, mely egyben a vének hagyományainak középpontba kerülését is eredményezte. Mert a farizeusok és az írástudók ezt tartották fontosnak.

Ha már az Ige szóba hozta, nekünk is érdemes kicsit elidőzni a hagyományokkérdésénél. „Hagyomány alatt általában az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai...” – írja egy hivatalos megfogalmazás.

Nemcsak a társadalom egészében, hanem kisebb-nagyobb közösségekben is vannak hagyományok. Ezek kialakulnak. Idővel. Azzá válnak, mert emberek azzá teszik. Egy idő után az is előfordul, hogy már nem tudjuk, hogy egy adott dolgot miért is csinálunk újra és újra ugyanúgy. A következő párbeszéd sokszor, sok helyen elhangozhat:

- „Miért csináljuk így?”

- „Mert így szoktuk.”

- „De miért? Mi az értelme?”

- „Azt nem tudom…”

Tanúja voltam egy alkalommal annak, hogy újkenyér ünnepén egy településvezető a kenyérre keresztet rajzolt az ujjaival és azt mondta, hogy a nagymamája tanította rá és a miért csináljuk ezt kérdésre azt mondta: Mert így szoktuk. Ő maga egyébként nem hitt Istenben… Egy ilyen valós esemény éppen a kontrasztot mutatja meg arra nézve, hogy valami, mint hagyomány ott van, mert ott maradt valakinek az életében, de a lényegről nincs tudomása…

(Katona Béla)

****

Imádság:

Uram! Nem a felesleges hagyományokat szeretném éltetni és megvalósítani, hanem a neked tetsző életet és annak téged dicsőítő gyakorlatát. Áldj meg és segíts ebben is. Ámen

***

A nap gondolata:

Szívünk állapotáról nem szavaink, érzéseink, még csak nem is gondolataink vagy imáink tanúskodnak legtisztábban, hanem csakis gyümölcseink, azaz cselekedeteink. Ha tetteink nagy része önös érdekeinket szolgálja, s abban csak kevés helyet kap az embertárs s az Isten szolgálata, nem jó gyümölcsöt termünk.rss

Napi lelki táplálék

Ne legyen öröksége testvérei között; az ÚR az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. 5Móz 18,2

1Móz 31,1–21

Lábán makulátlan ember lett volna? Egyáltalán nem. Ez feljogosítja Jákóbot arra, hogy – miután meggyőzte magát önmaga igazáról – az igazságosztó szerepében tetszelegjen? 

 

tovább

(1) „…elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére.” (Márk 5,1–20)

GADARA.

– 1. Nem akarjuk elismerni, mi modern, tudós emberek, hogy milyen valós ez a leírás, a gadarai megszállottról. Ma is a megszállottság ezernyi fajtájával küzdünk.

tovább

EZÉKIEL 36,26–27 - Isten lelke belülről hat

Ezékiel is száműzetésben élt Babilonban. A népnek először főleg Isten ítéleteként állította be a száműzetést. Most azonban reménységet nyújt: Maga Isten fog az emberekben Lelke által olyan szívet és lelket teremteni, amely Őt fogja követni és az Ő mércéi szerint fog élni. 

tovább

2017. június 3. szombat

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Az Úr vezet...

Emlékezzelek!
És mintha csak tegnap történt volna,
Halljátok meg ismét az elhívást!
És dobbanjon rá újra szívetek,
ne kívánjatok soha, soha mást!
Akármi lesz… Az Úr vezet…

tovább