Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 16.

Isten munkája

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. (1Kor 3,9)

 

Isten munkálkodó Isten. Az Úr Jézus maga is így mutatta be a világnak:  Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. (Jn 5,17) Isten hatalmas munkái: a világ teremtése, az ember teremtése, és megváltása.

A világ teremtésének, az ember teremtésének munkája be van fejezve, elvégeztetett. Semmi új dolog nincs a nap alatt. Isten semmit sem felejtett el megteremteni. Nincs azonban befejezve a világ megváltásának munkája. A megváltás munkájának isteni oldala ugyan elvégeztetett. Jézus meghalt a bűnös emberért és a szabadulás lehetőségét megszerezte számára. Viszont nincs befejezve ez a munka abból a szempontból, hogy még nagyon sokan vannak, akik ezt a váltságot nem tették a magukévá és nem fogadták el. Ezért Isten megváltói munkája mindaddig tart, amíg csak ember lesz a földön, amíg csak el nem jön az utolsó ítéletnek az ideje, amíg el nem jön az idő, amikor a teremtett világ Isten szavára megszűnik.

A megváltás munkája a legnehezebb. Könnyebb volt a világot és az embert megteremteni, mint a bűnbeesett embert megváltani. Miért? Azért mert az elemek engedtek Isten szavának. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, lett világosság. Amikor azt mondta Isten, hogy váljon el a víz a szárazföldtől, akkor a föld és a víz engedelmeskedett Neki. Sajnos, a bűnbe esett ember nem ezt tette.

Ma is legnehezebb munka ezen a földön az embereket üdvösségre vezetni. Legnehezebb munka azért, mert az emberek minden másra inkább hajlandóak, mint arra, hogy a saját üdvösségükkel törődjenek. A bűnös ember mindent szívesebben tesz, mint azt, hogy engedelmeskedjék Istennek.

Te engedtél már Teremtő Uradnak?

Megváltva, mily boldogan vallom
a Bárány Szent Vére árán!
Megváltva! Mily végtelen áldás,
hogy gyermeke vagyok immár!
Megváltva, megváltva!
Ó hála neked, jó Atyám!
Kegyelmed oly végtelen gazdag
a szívem csak Téged imád.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm a körülöttem és a bennem való munkádat is Atyám! Munkálkodj általam is, ha jónak látod. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten akkor tud legjobb munkát végezni bennem és általam, ha kipihenem magam, és nem törekszem arra, hogy mindent a magam feje szerint oldjak meg. Olyan titok ez, amit ellenségünk igyekszik elrejteni előlünk. Azt akarja, hogy a pihenést gyengeségnek tartsuk. De ha ráhagyatkozunk Istenre és az Ő Igéjére, csodálatos módon megtapasztaljuk hatalmát. Nagyon jó hír ez azoknak, akik megtagadják maguktól a pihenést.rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább