Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 16.

Isten munkája

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. (1Kor 3,9)

 

Isten munkálkodó Isten. Az Úr Jézus maga is így mutatta be a világnak:  Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. (Jn 5,17) Isten hatalmas munkái: a világ teremtése, az ember teremtése, és megváltása.

A világ teremtésének, az ember teremtésének munkája be van fejezve, elvégeztetett. Semmi új dolog nincs a nap alatt. Isten semmit sem felejtett el megteremteni. Nincs azonban befejezve a világ megváltásának munkája. A megváltás munkájának isteni oldala ugyan elvégeztetett. Jézus meghalt a bűnös emberért és a szabadulás lehetőségét megszerezte számára. Viszont nincs befejezve ez a munka abból a szempontból, hogy még nagyon sokan vannak, akik ezt a váltságot nem tették a magukévá és nem fogadták el. Ezért Isten megváltói munkája mindaddig tart, amíg csak ember lesz a földön, amíg csak el nem jön az utolsó ítéletnek az ideje, amíg el nem jön az idő, amikor a teremtett világ Isten szavára megszűnik.

A megváltás munkája a legnehezebb. Könnyebb volt a világot és az embert megteremteni, mint a bűnbeesett embert megváltani. Miért? Azért mert az elemek engedtek Isten szavának. Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, lett világosság. Amikor azt mondta Isten, hogy váljon el a víz a szárazföldtől, akkor a föld és a víz engedelmeskedett Neki. Sajnos, a bűnbe esett ember nem ezt tette.

Ma is legnehezebb munka ezen a földön az embereket üdvösségre vezetni. Legnehezebb munka azért, mert az emberek minden másra inkább hajlandóak, mint arra, hogy a saját üdvösségükkel törődjenek. A bűnös ember mindent szívesebben tesz, mint azt, hogy engedelmeskedjék Istennek.

Te engedtél már Teremtő Uradnak?

Megváltva, mily boldogan vallom
a Bárány Szent Vére árán!
Megváltva! Mily végtelen áldás,
hogy gyermeke vagyok immár!
Megváltva, megváltva!
Ó hála neked, jó Atyám!
Kegyelmed oly végtelen gazdag
a szívem csak Téged imád.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm a körülöttem és a bennem való munkádat is Atyám! Munkálkodj általam is, ha jónak látod. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten akkor tud legjobb munkát végezni bennem és általam, ha kipihenem magam, és nem törekszem arra, hogy mindent a magam feje szerint oldjak meg. Olyan titok ez, amit ellenségünk igyekszik elrejteni előlünk. Azt akarja, hogy a pihenést gyengeségnek tartsuk. De ha ráhagyatkozunk Istenre és az Ő Igéjére, csodálatos módon megtapasztaljuk hatalmát. Nagyon jó hír ez azoknak, akik megtagadják maguktól a pihenést.rss

Napi lelki táplálék

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek! ApCsel 11,18

1Krón 26

„Amikor... felkeresték őket, és találtak köztük kiváló vitézeket...” (31). Gondoltad-e már úgy, amikor levetted a tekinteted Jézusról, és csak a körülményeidre néztél (Mt 14,30), hogy egyedül vagy a hitben és a szolgálatban? 

tovább

(17) „…ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” (Apostolok cselekedetei 11,1–18)

– A jeruzsálemi gyülekezetben SZÁMONKÉRTÉK Pétert a pogány Kornéliusz megtérése kapcsán (1–4). Súlyos kérdést kellett tisztázni: zsidó- és pogánykeresztyének viszonyát, együtt pedig Jézus Krisztushoz való viszonyukat, ledönthetetlennek tűnő válaszfalak leomlását, ezeknek minden megcsontosodott részleteivel együtt.

 

tovább

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

tovább

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

tovább

Tiele -Winckler Éva (Fordította: Túrmezei Erzsébet: Hozzád kötötten - mégis szabadon

Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.

tovább