Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 22.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

         

Gondolkodtunk már azon, hogy mi lenne az a legnagyobb áldozat, amit Krisztusért vállalnánk? Mi lenne az a legnagyobb áldozat, amit azért hozunk meg, mert Jézus Krisztushoz tartozunk? Egyáltalán milyen áldozatokat szoktunk hozni Krisztusért? Hiszen a Jézus Krisztusba vetett hitnek következményei vannak. Krisztus tanítványának, követőjének lenni sok áldással, pozitív következménnyel jár már itt e Földön is, de ha csak előnye lenne, akkor mindenki követné őt. Ám vannak negatív következményei is annak, ha valaki Jézussal jár, benne hisz. Ezek közül egészen enyhének számít, ha összesúgnak a hátunk mögött. Kicsit rosszabbul esik, ha kinevetnek bennünket szemtől szemben. De vannak ezektől sokkal kellemetlenebbek is. Például, ha „melegebb éghajlatra” küldenek minket nagy hangerő kíséretében Jézusért. Ám az is előfordul, hogy valakit bántalmaznak, börtönbe juttatják a hitéért. Netán üldözést kell elszenvedjen.

Ezek közül melyiken mentünk már keresztül? Ha egyiken sem, akkor „ügyesen” titkoljuk a Jézushoz tartozásunkat. De Jézus nem ezt kéri tőlünk, nem azt várja, hogy eltitkoljuk, elhallgassuk mások előtt azt, hogy az övé a szívünk. Ezt mondja egészen pontosan: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10:32-33)(Katona Béla)

***

Imádság:

Jézusom! A tied vagyok. Ez örömmel és hálával tölt el. S hogy mit vállalnék érted? Könnyen mondok bármit, de egy-egy élethelyzet mutatja meg ezt igazán. Téged meg nem tagadó, benned bízó tanítványod szeretnék lenni. Ámen

***

A nap gondolata:

Amikor keresztyén meggyőződésed miatt kritizálnak, elhiszed-e Jézusnak, hogy a legnagyobbakkal is ezt tették? Az Úr Jézus oly sok vaknak adta vissza a látását. Adjon nekünk is lelki éleslátást, hogy kellemetlenségeink jelentőségét is megláthassuk!rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább