Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 22.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

         

Gondolkodtunk már azon, hogy mi lenne az a legnagyobb áldozat, amit Krisztusért vállalnánk? Mi lenne az a legnagyobb áldozat, amit azért hozunk meg, mert Jézus Krisztushoz tartozunk? Egyáltalán milyen áldozatokat szoktunk hozni Krisztusért? Hiszen a Jézus Krisztusba vetett hitnek következményei vannak. Krisztus tanítványának, követőjének lenni sok áldással, pozitív következménnyel jár már itt e Földön is, de ha csak előnye lenne, akkor mindenki követné őt. Ám vannak negatív következményei is annak, ha valaki Jézussal jár, benne hisz. Ezek közül egészen enyhének számít, ha összesúgnak a hátunk mögött. Kicsit rosszabbul esik, ha kinevetnek bennünket szemtől szemben. De vannak ezektől sokkal kellemetlenebbek is. Például, ha „melegebb éghajlatra” küldenek minket nagy hangerő kíséretében Jézusért. Ám az is előfordul, hogy valakit bántalmaznak, börtönbe juttatják a hitéért. Netán üldözést kell elszenvedjen.

Ezek közül melyiken mentünk már keresztül? Ha egyiken sem, akkor „ügyesen” titkoljuk a Jézushoz tartozásunkat. De Jézus nem ezt kéri tőlünk, nem azt várja, hogy eltitkoljuk, elhallgassuk mások előtt azt, hogy az övé a szívünk. Ezt mondja egészen pontosan: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10:32-33)(Katona Béla)

***

Imádság:

Jézusom! A tied vagyok. Ez örömmel és hálával tölt el. S hogy mit vállalnék érted? Könnyen mondok bármit, de egy-egy élethelyzet mutatja meg ezt igazán. Téged meg nem tagadó, benned bízó tanítványod szeretnék lenni. Ámen

***

A nap gondolata:

Amikor keresztyén meggyőződésed miatt kritizálnak, elhiszed-e Jézusnak, hogy a legnagyobbakkal is ezt tették? Az Úr Jézus oly sok vaknak adta vissza a látását. Adjon nekünk is lelki éleslátást, hogy kellemetlenségeink jelentőségét is megláthassuk!rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább