Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Igénk arról beszél, hogy üldözés támadt az első időkben igen hamar. Üldözni kezdték Jézus tanítványait. Akár ez is következménye lehet annak, hogy valaki Jézus tanítványa. Szétszóródtak a keresztyének – írja Igénk. Nem maradhattak egymás mellett. A helyzet hozta úgy, hogy szétszóródtak, elköltöztek, továbbálltak, mert az életüket fenyegette az ellenséges üldözés. Persze bármilyen furcsa, mégis meg lehet állapítani, hogy az üldözés jót tesz a Krisztus ügyének. A mögöttünk hagyott csaknem két évezredes történelme a keresztyénségnek ezt támasztja alá. Amikor irtani, támadni, üldözni kezdik a keresztyéneket, az végeredményben mindig megerősödést jelent Isten népe számára. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy lemorzsolódnak ugyan azok, akik gyenge hittel kötődtek Jézushoz, de akik odaszántan szolgálják őt, azok még jobban rábízzák életüket az Úrra és ezt a kívülállók látva hitelesnek találják és csatlakozni akarnak hozzájuk. Meséljetek csak ti arról a Krisztusról, aki nektek mindehhez erőt ad! – ezt váltja ki sokakból a Jézusért tűrni tudók szenvedése. (Katona Béla)

 ***

Imádság:

Uram! Néped szétszóratása egyfelől fájdalmas, másfelől szükséges a magvetéshez, az örömüzenet terjedéséhez. Adj erőt, kitartást üldözött népednek. Ámen

***

A nap gondolata:

A szenvedések tesznek minket egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Mert ezek mélyítik a hitünket. Mert ezeknek a szenvedéseknek meg lesz az eredménye és világossá válik értelmük a Mennyországban. Mert ezek a szenvedések építik és formálják a jellemed. Mert azt tanítják, hogy többet imádkozzunk aggódás helyett.rss

Napi lelki táplálék

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5Móz 16,20

1Móz 30,1–24

Isten Jákób számára elkészített áldásai megsokszorozódtak, hiszen nemcsak Lea és Ráhel, hanem Bilha és Zilpa életében is áldássá lettek. 

tovább

(32) „…felnő és nagyobb lesz minden veteménynél…” (Márk 4,30–34)

KICSI KEZDET, ÁLDOTT BETELJESEDÉS.

– 1. Jézus példázatban szólt tanítványaihoz (30). Őnekik Jézus meg is magyarázta a képet, a történetet, ezáltal pontosan megértették a példázatot, az pedig még inkább megvilágította számukra Jézus igehirdetésének üzenetét (33–34).

tovább

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

tovább

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább