Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Igénk arról beszél, hogy üldözés támadt az első időkben igen hamar. Üldözni kezdték Jézus tanítványait. Akár ez is következménye lehet annak, hogy valaki Jézus tanítványa. Szétszóródtak a keresztyének – írja Igénk. Nem maradhattak egymás mellett. A helyzet hozta úgy, hogy szétszóródtak, elköltöztek, továbbálltak, mert az életüket fenyegette az ellenséges üldözés. Persze bármilyen furcsa, mégis meg lehet állapítani, hogy az üldözés jót tesz a Krisztus ügyének. A mögöttünk hagyott csaknem két évezredes történelme a keresztyénségnek ezt támasztja alá. Amikor irtani, támadni, üldözni kezdik a keresztyéneket, az végeredményben mindig megerősödést jelent Isten népe számára. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy lemorzsolódnak ugyan azok, akik gyenge hittel kötődtek Jézushoz, de akik odaszántan szolgálják őt, azok még jobban rábízzák életüket az Úrra és ezt a kívülállók látva hitelesnek találják és csatlakozni akarnak hozzájuk. Meséljetek csak ti arról a Krisztusról, aki nektek mindehhez erőt ad! – ezt váltja ki sokakból a Jézusért tűrni tudók szenvedése. (Katona Béla)

 ***

Imádság:

Uram! Néped szétszóratása egyfelől fájdalmas, másfelől szükséges a magvetéshez, az örömüzenet terjedéséhez. Adj erőt, kitartást üldözött népednek. Ámen

***

A nap gondolata:

A szenvedések tesznek minket egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Mert ezek mélyítik a hitünket. Mert ezeknek a szenvedéseknek meg lesz az eredménye és világossá válik értelmük a Mennyországban. Mert ezek a szenvedések építik és formálják a jellemed. Mert azt tanítják, hogy többet imádkozzunk aggódás helyett.rss

Napi lelki táplálék

És bár olyan sokan voltatok, mint égen a csillag, kevesen maradnak meg közületek, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára. 5Móz 28,62

5Móz 28,49–69

Ostromlott városokban éhező emberek, érthetetlen nyelvű vad nép, amely erőszakosan támad, csapások… Melyik nép ne ismerne ilyen fejezeteket a saját történelméből?

tovább

(37) „Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?” (Márk 8,27–9,1)

ISTEN AJÁNDÉKA.

– 1. Péter hitvallása Isten Lelkének ajándéka (Máté 16,17): Jézus több, mint egy nagy próféta; – Jézus a Krisztus, a Megváltó. Márk itt is hangsúlyozza, hogy erről még ne beszéljenek senkinek, majd Jézus kereszthalála és feltámadása után jön el a bizonyságtétel ideje (27–30).

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,1-10 - Mozgásban maradni

Milyen izgalmas lehetett a fiatal Timóteus számára, hogy Pállal együtt járhatta az országokat! Az utazás elejétől kezdve sikeres: a gyülekezetek erősödnek, növekednek.

tovább

2017. június 16. péntek

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. (1Tim 4:12)

tovább

Kárász Izabella: Hálaadás

,,Köszönjük Tenéked, Istenünk, hogy élünk!
Hogy annyi vész után Te vagy menedékünk.
Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk,
Mint hogy velünk járva vigyázod életünk.

tovább