Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Igénk arról beszél, hogy üldözés támadt az első időkben igen hamar. Üldözni kezdték Jézus tanítványait. Akár ez is következménye lehet annak, hogy valaki Jézus tanítványa. Szétszóródtak a keresztyének – írja Igénk. Nem maradhattak egymás mellett. A helyzet hozta úgy, hogy szétszóródtak, elköltöztek, továbbálltak, mert az életüket fenyegette az ellenséges üldözés. Persze bármilyen furcsa, mégis meg lehet állapítani, hogy az üldözés jót tesz a Krisztus ügyének. A mögöttünk hagyott csaknem két évezredes történelme a keresztyénségnek ezt támasztja alá. Amikor irtani, támadni, üldözni kezdik a keresztyéneket, az végeredményben mindig megerősödést jelent Isten népe számára. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy lemorzsolódnak ugyan azok, akik gyenge hittel kötődtek Jézushoz, de akik odaszántan szolgálják őt, azok még jobban rábízzák életüket az Úrra és ezt a kívülállók látva hitelesnek találják és csatlakozni akarnak hozzájuk. Meséljetek csak ti arról a Krisztusról, aki nektek mindehhez erőt ad! – ezt váltja ki sokakból a Jézusért tűrni tudók szenvedése. (Katona Béla)

 ***

Imádság:

Uram! Néped szétszóratása egyfelől fájdalmas, másfelől szükséges a magvetéshez, az örömüzenet terjedéséhez. Adj erőt, kitartást üldözött népednek. Ámen

***

A nap gondolata:

A szenvedések tesznek minket egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Mert ezek mélyítik a hitünket. Mert ezeknek a szenvedéseknek meg lesz az eredménye és világossá válik értelmük a Mennyországban. Mert ezek a szenvedések építik és formálják a jellemed. Mert azt tanítják, hogy többet imádkozzunk aggódás helyett.rss

Napi lelki táplálék

A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek. ApCsel 11,29

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). 

tovább

(29) „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták…” (Apostolok cselekedetei 11,27–30)

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. 

tovább

LUKÁCS 14,7–14 - A megfelelő helyen

„A Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete tisztelettel meghívja..” Ez állt az Evangélikus Egyház külföldi missziója búcsúünnepségére szóló meghívóján. Mint egy álomban! 

tovább

2017. augusztus 19. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Mester

Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Mt 8,19)

 

tovább

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája,

Christus hitinek igaz plántálója,

Bálványozásnak eltávoztatója

És elrontója.

 

Kegyes voltából irgalmas Istennek,

Adatott mennyből a magyar nemzetnek,

Hogy őáltala útját igaz hitnek,

Tanulná, s szentségnek.

tovább