Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Isten népe nem önmagáért van. Krisztus tanítványai nem önmagukért élnek. Nem a saját szórakoztatásunkra vagyunk egymással közösségben. Minden ember hajótörött és gyógyítani csak Jézus tud, ezért a feladatunk, hogy az áldott orvoshoz vigyünk másokat. De az elkényelmesedés nagy veszély, nagy fenyegetettség…

A keresztyénüldözés – bár természetesen nem vágyunk rá – minden nehézségével együtt jót tesz Isten ügyének. Az élet nagy mélységei ugyanis sokszor helyre teszik az embert és az egyházat is.

Amikor azt mondja az Ige, hogy a tanítványok szétszóródtak, az azt jelenti, hogy eljutottak máshová is. Nem tervezték, de a helyzet úgy hozta, hogy menni kellett. Ám máshol is vállalták a hitüket, a Jézushoz tartozásukat. Lényeges dolog, hogy Krisztus tanítványai ne hallgassanak a hitükről, vallják meg bátran az Úrhoz tartozásukat bárhol vannak. Vajon te és én így teszünk? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Bárhová megyek, vagy kerülök éppen, téged vállalva szeretnék élni és szólni. Adj bátorságot ehhez is. Ámen

***

A nap gondolata:

Urunk szeretne felébreszteni abból a hamis ábrándból, miszerint megtart minket az, ha rendes, templomba járó egyháztagok, mindenki szerint jó emberek vagyunk. Másrészt sürget, mert az üdvösséget ajándékozó kegyelem elfogadásának most van itt az ideje, nem holnap. Az út egyszer véget ér, a kapu egyszer bezárul. Nehogy kívül maradjunk. Menjünk be, amíg lehet!rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább