Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

Isten népe nem önmagáért van. Krisztus tanítványai nem önmagukért élnek. Nem a saját szórakoztatásunkra vagyunk egymással közösségben. Minden ember hajótörött és gyógyítani csak Jézus tud, ezért a feladatunk, hogy az áldott orvoshoz vigyünk másokat. De az elkényelmesedés nagy veszély, nagy fenyegetettség…

A keresztyénüldözés – bár természetesen nem vágyunk rá – minden nehézségével együtt jót tesz Isten ügyének. Az élet nagy mélységei ugyanis sokszor helyre teszik az embert és az egyházat is.

Amikor azt mondja az Ige, hogy a tanítványok szétszóródtak, az azt jelenti, hogy eljutottak máshová is. Nem tervezték, de a helyzet úgy hozta, hogy menni kellett. Ám máshol is vállalták a hitüket, a Jézushoz tartozásukat. Lényeges dolog, hogy Krisztus tanítványai ne hallgassanak a hitükről, vallják meg bátran az Úrhoz tartozásukat bárhol vannak. Vajon te és én így teszünk? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Bárhová megyek, vagy kerülök éppen, téged vállalva szeretnék élni és szólni. Adj bátorságot ehhez is. Ámen

***

A nap gondolata:

Urunk szeretne felébreszteni abból a hamis ábrándból, miszerint megtart minket az, ha rendes, templomba járó egyháztagok, mindenki szerint jó emberek vagyunk. Másrészt sürget, mert az üdvösséget ajándékozó kegyelem elfogadásának most van itt az ideje, nem holnap. Az út egyszer véget ér, a kapu egyszer bezárul. Nehogy kívül maradjunk. Menjünk be, amíg lehet!rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább