Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(13) „…kiemelték a ciszternából.” (Jeremiás 38,1–13)

Jeremiás egy föld alatti üregben raboskodott sokáig (37,16), majd a király megkönyörül rajta, és a börtön udvarán tartották fogva a prófétát (23). 

Jeremiás azonban nem volt lojális, hanem a börtön udvarán már kiabálva hirdette a rá bízott Igét, nevezetesen, hogy Isten a babiloniak kezére adja a várost, tehát nincs értelme ellent állni. A még megmaradt harcosok elcsüggedtek Jeremiás hallatán. Lehetetlen helyzetbe került a király: visszaéltek jóságával, a próféta továbbra is ellene dolgozott. Melyikünk örülne egy ilyen helyzetnek? Jeremiást likvidálták, bedobták a város főemberei egy üres kútba, ahol belesüllyedt a sárba (1–6). Mi nem iktatnánk ki Jeremiást, ha mi lennénk a király? Még Isten is lojalitást kíván népétől: Megszabadítottalak, hálából tégy úgy ezután, ahogyan én mondom azt neked. Jézus Krisztusban világossá lett, hogy Isten szeretete ennél sokkal több. Legyünk lojálisak, vagy ne? Ebed Melek azonban közbenjár a királynál Jeremiásért (7–8), így Jeremiást kihúzzák a biztos halált jelentő ciszternából (9–13). Soha ne felejtsd el, hogy ki húzott fel a halál ciszternájából. Meghálálni nem tudod, de hűséges életet élhetsz, Isten megváltó szeretetét tapintatos határozottsággal hirdetve.

 

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Mózes, aki azt mondta Izráel fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. ApCsel 7,37

2Móz 34,29–35

„…leplet tett Mózes az arcára” (33). A mennyei dicsőség fénye túl vakító volt a földi szemek számára. Ezért került lepel Mózes arcára, miután lejött a Sínai-hegyről. 

tovább

(34) „…hogy megszabadítsam őket.” (Apostolok cselekedetei 7,17–43)

István beszéde az Úr szabadító tetteire úgy mutatott rá, hogy meghirdette: Isten szabadítása Jézus Krisztusban teljesedett be (7,52–53). Ma is ez a bibliai írásmagyarázat egyetlen módja és lehetősége, amit megáld az Isten. A többi mind retorikai bűvészkedés, gyarló emberi öncélok szolgálatában.

 

 

tovább

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

tovább

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább