Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

– 2. De az Úr a népek és a történelem Ura is. Az Úr napja az ítélet napja a bűn és a bűnösök felett. A népeknek mindent elárasztó hódításait előbb–utóbb megállítja az Úr (5–6; 9–12). Nékó fáraó seregét megverte Nebukadneccár, babiloni király (1–2; Kr. e. 609).

– 3. Az Úr ítélete jogos, ugyanakkor az Ő ítéletében mindig ott csírázik a kegyelem, mint ahogy a Nílus mindent elpusztító áradása nyomán támadt az élet a „megöntözött” földön. Az Úr napja számunkra a feltámadott Jézus Krisztus napja, a megváltás és az üdvösség napja, túl minden ítéleten.

– 4. Mennyi „apró nép” bízott Egyiptom hatalmában (9). Imádkozz mindenkiért, de csak az Úrtól remélj valóságos segítséget (Zsoltárok 122,1), és csak azokban bízz, akiket tényleg Ő állított melléd.

Január 24. – A teljes igemagyarázat

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8).

Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága, amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól, ugyanakkor okoz szenvedést másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

Ez a nyomorúság a bűn.

Amikor egy csoport, egy nép magatartásában jelentkezik látványosan ez a nyomorúság, az maga a megállíthatatlan rettenet.

– 2. De az Úr a népek és a történelem Ura is.

Az Úr napja az ítélet napja a bűn és a bűnösök felett.

A népeknek mindent elárasztó hódításait előbb–utóbb megállítja az Úr (5–6; 9–12).

Nékó fáraó seregét megverte Nebukadneccár, babiloni király (1–2; Kr. e. 609).

– 3. Az Úr ítélete jogos, ugyanakkor az Ő ítéletében mindig ott csírázik a kegyelem, mint ahogy a Nílus mindent elpusztító áradása nyomán támadt az élet a „megöntözött” földön.

Az Úr napja számunkra a feltámadott Jézus Krisztus napja, a megváltás és az üdvösség napja, túl minden ítéleten.

– 4. Mennyi „apró nép” bízott Egyiptom hatalmában:

– Majd Egyiptom segít a nagy Babilont legyőzni!

Júda mellett a kúsiak (Dél–Egyiptom és Szudán), pútiak (Líbia), lúdiak (Kis–Ázsia nyugati része) is Egyiptomtól vártak segítséget (9).

Imádkozz mindenkiért, de csak az Úrtól remélj valóságos segítséget (Zsoltárok 122,1), és csak azokban bízz, akiket tényleg Ő állított melléd.

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, Jn 8,54

Lk 9,18–27

Azzal a kérdéssel találkozunk ma, hogy kicsoda Jézus. Személyesen is megfogalmazhatjuk ezt. 

tovább

(9) „Választottaim veszik birtokukba…” (Ézsaiás 65,8–25)

Isten választottjai kitartóan imádkoznak Isten országának eljöveteléért (Máté 6,10). Márpedig ez a kitartó imádság a választottság jele, mert ők az Urat keresik (10). A választottak pedig öröklik az Isten országát (9). 

tovább

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

tovább

2019. február 23. szombat

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 4Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

tovább

Csorba István: Az igazi böjt

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.


tovább