Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2018. július 14.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

A házasságok sok esetben azért mennek tönkre, mert nem abban az irányban vannak elvárásaink, mint kellene. Hiszen sokan gondolják azt, hogy a házastársuk feladata az, hogy őket boldoggá tegye. De ez csak akkor helyénvaló gondolat, ha oda-vissza működik. Ha nem azt gondolom, hogy itt vagyok én, a nagyszerű ember, a házastársam örülhetne, hogy ilyen vagyok, hogy személyemben ilyet kapott, hanem eljutnék oda, hogy hálás vagyok a házastársamért, akiben nagyszerű társat kaptam az Úrtól, tehát mindent megteszek azért, hogy boldog legyen mellettem. Érezzük a különbséget? Remélem, mert arról van szó az utóbbi esetben, hogy önmagam felé van elvárásom, én fáradozom azon, hogy ő boldog legyen, s ha ezt ő is megteszi velem, akkor boldoggá tesszük egymást.

A Példabeszédek könyvében olvashatunk arról, hogy az előbbi gondolatsor mennyire igaz: „Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (11:25) Elhisszük az Ige igazságait? Higgyük el és valósítsuk meg! A házasságunkban is, a környezetünkben is, a munkahelyünkön is, a gyülekezetben is. Önmagunktól nem akarunk mi így élni, ilyeneket cselekedni, de a bennünk élő Krisztus ebbe az irányba akar vezetni. Engedjük Neki, sőt kérjük rá, hogy ebbe az irányba vigyen. (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Köszönöm, hogy önmagam felé lehet sok-sok elvárásom. Elvárom magamtól, hogy közel legyek hozzád, imádkozó, igeolvasó gyermeked legyek. Elvárom magamtól, hogy a házastársam boldogságán munkálkodjak és önmagamat háttérbe szorítsam. Vannak még elvárásaim önmagam felé. Segíts ezekben előrejutnom. Ámen

***

A nap gondolata:

A jó házasságért meg kell dolgozni, mert a környezet áramlatai és az élet nyomása könnyen elsodornak egymástól.

 rss

Napi lelki táplálék

Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. ApCsel 9,17b

Ruth 1

„…az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül” (5). Naomi férjével és két gyermekükkel indult egy idegen országba, abban a reménységben, hogy ott bőven lesz kenyerük. 

tovább

(13) „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról…” (Apostolok cselekedetei 9,10–19a)

Mit hallunk és mit mondunk a másikról? Mit mondanak mások rólunk? Miként vegyük ezeket komolyan? Hogyan fogadhatjuk hitben a VÉLEMÉNYEKET?

 

tovább

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

tovább

2017. augusztus 11. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Dávid sarjadéka, Dávid fia

Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. (Jer 33,15) Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,9) Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lk 18,38)

 

tovább

Dsida Jenő:Templomablak

Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

tovább