Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

Továbbá nemcsak azt tudjuk, hogy mi az igazság, hanem azt is, hogy ki az igazság. Az igazság nem egy fogalom, hanem egy élő személy: Jézus Krisztus! Az élet nem egy rövid, sok bizonytalansággal átszőtt kaland, amit minduntalan beárnyékol a halál, hanem számunkra az élet a halált is legyőző Krisztus.

RÉ 63 MRÉ 63 

Jer 20,7–13

Zsolt 63,5–12                                                         

Zsolt 112

***

Imádkozzunk azért, hogy egyre többen találkozzanak Jézussal, megtalálják az utat, megismerjék az igazságot, és végre életük legyen.

Hálaáldozatunkkal forduljunk krisztusi lelkülettel azok felé, akik elbizonytalanodtak, belefáradtak a folyamatos keresgélésbe, és nem látják életük értelmét.

Fónagy Miklósrss

Napi lelki táplálék

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jn 21,4

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. 

tovább

(4) „Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon…” (Zsoltárok 141)

Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább