Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

Továbbá nemcsak azt tudjuk, hogy mi az igazság, hanem azt is, hogy ki az igazság. Az igazság nem egy fogalom, hanem egy élő személy: Jézus Krisztus! Az élet nem egy rövid, sok bizonytalansággal átszőtt kaland, amit minduntalan beárnyékol a halál, hanem számunkra az élet a halált is legyőző Krisztus.

RÉ 63 MRÉ 63 

Jer 20,7–13

Zsolt 63,5–12                                                         

Zsolt 112

***

Imádkozzunk azért, hogy egyre többen találkozzanak Jézussal, megtalálják az utat, megismerjék az igazságot, és végre életük legyen.

Hálaáldozatunkkal forduljunk krisztusi lelkülettel azok felé, akik elbizonytalanodtak, belefáradtak a folyamatos keresgélésbe, és nem látják életük értelmét.

Fónagy Miklósrss

Napi lelki táplálék

Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az ÚR, mert egy lévita lett a papom. Bír 17,13

Bír 17

Ez a félreérthető történet nem a „bálványozásról” szól. A megrövidített anya, fia bűnvallása után megbocsát, melynek eredményeként átka elfordul a megátkozottról. 

tovább

(15) „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,9–20)

A feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak. Márk itt is hangsúlyozza a tanítványok hitetlenségét. Márk végig egy negatív tanítványképet állított elénk (14). Ezzel azt hangsúlyozta, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka. Ma is az! Senki se kérkedjék! (Efezus 2,8)

tovább

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

tovább

2018. július 16.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Sík Sándor: Harangvirág

Harangvirág az erdő közepén,
Az ünnepélyes hűvösön
Simító szellőn meghajol felém
És rámköszön:

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

tovább