Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jn 18,28–32

„...hogy ne legyenek tisztátalanokká...” (28). Mennyire odafigyelünk a külsőre, a látszatra! Készülünk, hogy minden tiszta legyen az ünnepen. 

Pedig hiába őrzöd külsőleg a „tisztaságodat”, ha szíved tele van bűnnel, gonosz, parázna, gyilkos, önző, kapzsi indulatokkal... A szíved is tisztítsd meg! Uram, könyörülj, hogy a szívem se legyen tisztátalan!

 

RÉ 440 MRÉ 261                           

Zsolt 133

Futó Zoltánrss

Napi lelki táplálék

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jn 21,4

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. 

tovább

(4) „Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon…” (Zsoltárok 141)

Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább