Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

5Móz 26

A minket minden jóval elhalmozó Isten tőlünk is a legjobbat érdemli. Nem vihetünk elé selejtet, vagy felesleget, hanem azt kell adnunk, amit kér. 

Ő pedig a „legjavát” kéri. Ráadásul nem elég odavinni, vagy valakivel elküldeni az új termés bemutatását, hiszen hitvallást kell tenni az Úr történelmi tetteiről! Nekünk is érdemes néha odaállni az Úr elé, és vallást tenni csodáiról, amiket személyesen átéltünk.

RÉ 376 MRÉ 243     

Mk 7,31–37

Sándor Balázsrss

Napi lelki táplálék

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek… 1Thessz 4,3a

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” (1). Az apostol hálát ad, de tudja, hogy könnyű a visszaesés. Az évezredes pogányság a génekben, a többségi pogány környezet hatásában „nagy szembeszél”, amelyben a keresztyén életformát nem könnyű megtartani. 

 

tovább

(24) „Akkor… eljön hozzánk az örökké tartó igazság.” (Dániel 9,20–27)

Dániel könyve olyan korban íródott, Antiokhosz uralma alatt (Kr. e. 175–164), amikor nem a zsidó nép ment fogságba, hanem a fogság jött a saját hazájukba. 

tovább

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

tovább

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Szabó Lőrinc: Az árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!” 
Bibliát hallgat a gyülekezet. 
Alkony izzik a templom ablakán. 
Hitetlen vagyok, vergődő magány. 

tovább