Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

5Móz 27

Annyi mindennek állítunk emléket ebben a világban, de mi az számunkra, ami a törvény volt a zsidóságnak; mi emlékeztet minket Isten örök és változhatatlan akaratára? 

Szembesülünk-e azzal, hogy Isten mit vár tőlünk? Ezek nem tét nélküli gondolatok. Következményei vannak az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ha élő kapcsolatban vagyunk a mi Urunkkal, akkor áldás kísér minket, akármerre megyünk. Ha azonban elfeledkezünk Istenünk akaratáról pillanatnyi haszonlesésünkben, akkor az Istennel való közösségünk megszűnik, az áldás eltűnik, és nem marad más, csak az átok.

RÉ 171 MRÉ 354      

Mk 8,1–10

Sándor Balázsrss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább