Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Bír 20,29–48

„Az Úr ugyanis vereséget mért Benjáminra Izráel előtt...” (35). A testvérháború a végkifejlet felé tart. 

A benjáminiak kezdeti sikerei ellenére az izráeliek (azaz a többi törzs hadereje) legyőzik a vétkes törzset, amely hamis szolidaritást vállalt a közülük való gibeai bűnösökkel. A szentíró nem hagy kétséget afelől, hogy az Úr győzte le a benjáminiakat. Látnunk kell ma is, hogy csak az Úr szolgáltathat igazságot, s nem az emberek. Ettől féljünk, de ebben reménykedjünk is!

RÉ 52 MRÉ 52 

Mt 9,35–10,10

Zsolt 52                                                  

ApCsel2,29–36

***

Imádkozzunk mindazokért, akik menekülni kényszerülnek hazájukból.

Hálaáldozatunkkal segítsük egyházunk menekültmissziói munkáját.

Tarr Kálmánrss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább