Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 23

„Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is...” (30). 

Minden szolgálatunk előtt – legyen az fűnyírás, igehirdetés, takarítás, adminisztráció, kántorizálás, beteglátogatás, hittanoktatás – el szoktunk-e csendesedni személyes vagy közös imádságra, vagy magunkban bízva próbáljuk azt elvégezni? Adunk-e hálát az elvégzett szolgálatért? Azokat a napokat is az Úrral kezdjük és zárjuk, amelyeken nincsenek szolgálataink?

RÉ 135 MRÉ 135      

ApCsel 10,1–16

Sipos-Vizaknai Gergelyrss

Napi lelki táplálék

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16

Jel 17

Isten örök szövetségi kapcsolatra hívta el az embert. A házasságtö-rés, a paráznaság képét használja a vele való szövetség megtörésé-re, a hűtlenségre. 

tovább

(18) „…életedet ajándékul kapod…” (Jeremiás 39)

Mennyi életre vezető intést kapott a Jeruzsálemet utolsó leheletével védelmező Cidkijjá király és népe, hogy engedjék el Jeruzsálemet, úgy kapaszkodjanak az Úrba. 

tovább

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

tovább

2018. január 17. szerda

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (Fil 4:10)

tovább

Bácsi Sándor: Újévi tűnődés

A jelen: Perc a múlt s jövő Határán:
Rovásnyi jel életünk vonalán.
A múlt: Tanulság. Elfutó időnket
Hogy pazaroltuk. Áldást mégis osztott
A hozzánk is lehajló kegyelem.

tovább