Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 24

„Így lettek Eleázár és Ítámár fiai szent és Istentől kijelölt vezető emberek” (5). 

 

Tisztségviselőink és szolgálattevőink – lelkipásztor, presbiter, hittanoktató, kántor, irodai munkatárs – választásakor vagy megbízásakor elsődleges szempont-e a megtérés, az Úrtól való elhívás és a Krisztusról bizonyságtevő magánélet? Az élő Úr jelenlétéből fakadóan van-e ékes és szép rend (1Kor 14,40) gyülekezeteinkben?

 

RÉ 266 MRÉ 358                

ApCsel10,17–23a

Sipos-Vizaknai Gergelyrss

Napi lelki táplálék

Így szól a Szentlélek: Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. ApCsel 21,11b

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” (14) – kérdezi magabiztosan az ellenséges Szanhérib, asszír király. 

tovább

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

tovább

EZSDRÁS 9,1-6.15 - Belső újrakezdés

A korábban már hazaérkező zsidók nehéz vétekkel terhelődtek. Ezsdrás mélyen megérintődik, amikor azt hallja, hogy egy központi témában nem Isten törvényét követik. 

tovább

2017. szeptember 21. csütörtök

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább