Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(34) „Íme, az én anyám és az én testvéreim.” (Márk 3,31–35)

VÉR SZERINTI ÉS LELKI CSALÁD.

– 1. Döbbenetes a kontraszt: Jézus a sokasággal bent van egy házban (20), a hozzátartozói pedig kint megálltak és beküldtek érte valakit, hívatták őt. 

A korábbi szakasz szerint, hozzátartozói, különc viselkedése miatt mentek érte, mert azt hitték, hogy megzavarodott (21). Jézus „bent”, vér szerinti rokonai „kint”, sőt „ellene” (31–32).

– 2. Legnehezebb a „misszió” a családban! – szoktuk mondogatni. A vér szerinti családodat különösképpen rád bízta az Isten. Éppen ezért a családod nem missziói terület. Ők nem egy kegyes szolgálat, program, stratégia, cél részei! Sok, családban buzgón misszionáló családfő veszítette el gyermekeit, szüleit, e földi világban végképpen azért, mert családtagjaiban elsősorban missziói küldetést látott.

– 3. A vér szerinti családodat mindenekelőtt szeretni kell! Persze, felelős vagy, hogy hitben és hitelesen éljetek a családban, kezdettől fogva. Jézus, igenis komolyan törődött anyjával, még a kereszt kínjai között is (János 19,27). A családod tagjai nem a hitben testvéreid. Ők azok, akiket Isten minden tekintetben rád bízott. Hitre vezethetsz, noha hitet nem adhatsz; – de minden egyebet igen! Jaj, neked, ha kegyes hivatkozásokkal elengeded a vér szerint rád bízottak kezét (35).

5Mózes 12,20–31

439. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább