Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(15) „…arca olyan, mint egy angyalé.” (Apostolok cselekedetei 6,8–15)

ISTVÁN szeretetszolgának lett választva, ám Isten prófétává tette őt. István a zsidó vallási intézmények, a szertartás, a hagyomány ellen fordult, és annak üres vallásosságát szembeállította a krisztusi szabadság, bensőség, közvetlenség, az igaz, élő kegyesség hirdetésével.

– 1. Itt markánsan elkülönült egymástól zsidóság és keresztyénség. Elkezdődött az első keresztyénüldözés is, a mindenkori üldözések jellemzőivel: emberek felbiztatása, fellázítás, hamis tanúk állítása, konkrét vád és koncepciós per, kegyetlen kivégzés…

– 2. Itt ellentétbe került egymással papság és prófétaság. Ennek az ellentétnek a csúcspontja a kereszt, mert ott feszítette meg a papság a prófétaságot, a betű a Lelket, a törvény a szabadságot; – de nem tudta azt végleg halálba vetni. (Ravasz László)

–  3. Itt szembekerült egymással az intézményi, hagyományos vallás; valamint az élőnek, igaznak mondott hit és kegyesség. Ezek harca évszázadok óta, mind a mai napig valós küzdelem, mert a régi mindig megcsontosodik, és az új lesz az eleven. Ezért minden kor kitermeli a maga „reformátorait”, és minden korszak hangsúlyozza, hogy megújulásra van szükség. A megújulásért kiáltók lehetnek próféták, ragyoghat az arcuk; – de azért ezek közül mégsem mind igaz próféta, és nem is mindegyikük arca ragyog a Szentlélektől.

Nem megújulás kell, hanem megváltás, amely újjászül, hogy egyszerre becsüljük a hagyományt és a megújulást.

1Krónikák 11

75. zsoltár

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. ApCsel 9,26

Ruth 2

„Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni” (12). Az élő hitű Bóáz ilyen szép szavakkal fordul ahhoz az idegenhez, Ruthhoz, aki felkarolta özvegy anyósát, és törődött vele hűségesen. 

tovább

(26) „…csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle…” (Apostolok cselekedetei 9,19b–30)

A BIZALOM egyre ritkább kincs. Felgyorsult, nem egyértelmű világunkban a gyanakvás mindennapos, szinte érthető…

tovább

ÁMÓSZ 7,1–9- Sáska, tűz és mérőón

Ámósznak Isten három látomást mutat, hogy miként fogja elpusztítani Izraelt. Először sáskajárást, amely mindent elpusztíthatna, majd pusztai tüzet, amely után szintén nem maradna semmi. 

tovább

2017. augusztus 12. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Immánuel

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.  (Mt 1,23)

 

tovább

Árvai Emil: Jézus sorsa

Sokaság tolongott hallani, látni, 
Őt keresték az ünnepen... 
Egy napon elhagyták mind egy szálig, 
nem kellett Jézus senkinek sem. 

Úgy beszélt, hogy csak hallgattak bölcsek, 
visszarettentek a katonák... 
Egy napon mégis botokkal jöttek, 
megverték, nevettek, kigúnyolták. 

tovább