Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(14) „Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21,1–16)

Sok az akarnok ezen a világon. Az ember legnagyobb bűne az akarnokság, amivel a legnemesebb eszmék mögé bújva is csak saját magát képviseli. ISTEN AKARATA az egyetlen tökéletes akarat. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség.

– 1. Az Úr akaratára bízták magukat, az apostol és munkatársai, amikor folytatták útjukat, és Milétoszból Tíruszba utaztak. Itt is voltak tanítványai az Úrnak. Ezek kérték az apostolt, hogy ne menjenek fel Jeruzsálembe. A féltő szeretet beszélt belőlük, és a féltő szeretet mindig a Szentlélek által indított szeretet (4), amely óvó öleléssel magánál akarná tartani szeretetének tárgyát. De az Isten akarata az, hogy a féltő szeretet tudjon elengedni, az Úr akarata felé irányítva... Én féltő szeretettel szeretem a gyerekemet, de elengedem… Egyet tehetünk, és ez a legtöbb az ilyen esetekben, leborulva imádkozunk, mint ezek itt együtt tették a tengerparton, feleségestől, gyerekestől (1–6).

– 2. Tíruszból Cézáreába hajóztak. Itt egy Agabosz nevű próféta, jelképes cselekedettel hirdette meg az apostol jeruzsálemi fogságát. Mire az itteni tanítványok sírva kérték az apostolt, hogy ne menjen oda. Pál azonban megvigasztalta őket, hogy ő meghalni is kész az Úr Jézus Krisztus nevéért, ha az Úr akaratához igazodva, ez következik (7–13). Az Úr mindig megadja az erőt ahhoz, ami az Ő tökéletes akaratából következik (Habakuk 3,19).

– 3. Áldott legyen az Úr tökéletes akarata, miszerint Ő halt meg érettünk, legyőzve a halál hatalmát, így a mi halálunk nem más, mint teljes megérkezés Őhozzá. Isten akarata az élet, az örök élet, az üdvösség. Nem vágyunk a mártírhalálra, de könyörgünk azért, hogy hűségesek lehessünk mindhalálig (Jelenések 2,10)

Megszokott, giccsesen szép igés lapokon láttam már hasonlót: tengerparti naplemenete, imára kulcsolt kéz, térdelő alakok… Kell leborulva imádkozni, ilyen konkrétan is, de abban mindig ott leselkedik a színpadiasság veszélye. A látványos kegyesség helyett élő, hiteles kegyességre van szükség, amely látja az Úr akaratát, és mindig kész arra hagyatkozni, a legnehezebb időkben is; mégpedig azzal a reménységgel, hogy Isten akarata az élet teljessége, az üdvösség (János 10,10).

2Krónikák 32

258. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

…becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket… 1Thessz 5,12b

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” (18). Ne csak alkalmi örömöknek örüljünk, hanem mindenkor öröm legyen bennünk, hiszen az evangélium mindig érvényes. 

tovább

(3) „…igazságra vezettek…” (Dániel 12,1–4)

– Áldott bizonyságtétel ez az Ószövetségben az örök életről. Olyan ez a néhány igevers, mint napfelkelte a halál árnyékának völgyében (Lukács 1,78), átívelő híd a túlpartra. Előttem van egy délnyugat-európai főváros: hatalmas híd ível át a széles tölcsértorkolattal óceánba ömlő folyó felett, ahol az áldó Krisztus tekint le ránk.

tovább

1 THESSZALONIKA 1,1-5 - A nagymamám és én

Milyen sokszor énekeltük együtt nagymamámmal a Napfivér, holdnővér című film híres dalát: „Róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél.

tovább

2017. november 22. szerda

Az Ige tisztító ereje

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább