Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(24) „…vigyék a várba…” (Apostolok cselekedetei 22,22–30)

Pál beszéde bűnbánattal teli hitvallás volt, bizonyságtétel Isten megváltó szeretetéről, amelyet Jézus Krisztusban kijelentett minden nép számára (22,1–21).

– Az óember számára azonban elviselhetetlen, ha más is részesül valamiből, amiről úgy gondolja, hogy az csak neki jár. Pált félbeszakították, és a halálát követelték. Kimondatlanul, de így vagyunk az Isten üdvözítő gazdagságával is. Ezzel nem azt mondjuk, hogy mindenki üdvözül, de nem is akarunk a kérdésbe, azaz Isten kiválasztó kegyelmének titkába belekukucskálni; hiszen ezeket Ő elzárta előlünk (22–23).

–  A pogány, római ezredes tűnt irgalmasabbnak, aki védelmébe vette Pált, és a várba vitette a feldühödött zsidók elől (24; 30). Itt ugyan megkorbácsoltatta az apostolt, de mi ez a megkövezéses kínhalálhoz képest. Sőt, ez a próbatétel sem volt hiábavaló, Isten gyermekeinek életében nincsenek véletlenek, mert közben kiderült, hogy Pál római polgár. Ez pedig jogi védelmet adott neki. Isten így sietett most az apostol segítségére (25–29).

– Ki tudja, mitől ment meg bennünket a mi Urunk, amikor testi szemekkel értékelve valami rossz történik velünk, mert nagy kín volt a megkorbácsoltatás; de sokkal rosszabb következett utána. Sőt, Isten ezen keresztül készítette el most a szabadulást!

–  Bevehetetlen vár a mi szabadító Istenünk (Zsoltárok 46).

Prédikátor 2,12–26

454. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Jak 3,18

2Sám 19,1–9a

„Fiam, fiam, Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted…” (1). Dávid mint király nem tud a győztesekre nézni, ő most a veszteségét elszenvedő apa. 

 

tovább

(2) „Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét.” (Eszter 5)

A gyarló ember visszaél a hatalommal. Hámán látszólag sokra jutott, hiszen a hatalmas Perzsa birodalom második embere lehetett. Most, Eszter királynő lakomáján, a király oldalán győzelemittasan élvezi hatalmát.

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,27-30 - Inkább éljünk

Segíteni – meghozzá még ma és nem holnap. Ne legyenek gonosz terveink. Ne veszekedjünk. Amikor ezt olvasom, az első benyomásom az, hogy ez milyen egyszerű. 

tovább

2017. október 26. csütörtök

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Rm 8:31)

tovább

Mészáros Sándor: Reformátorok

Kik voltak ők, a reformátorok?

Hősök, lázadók, vagy felforgatók,

Engedetlenek, kik nem hajtottak főt

Az egyházi tekintélyek előtt?

 

 

tovább