Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(1) „Ne örülj…” (Hóseás 9)

Mindenki örül, szüret van, ujjongás, vigalom: élvezik az életet, esznek, isznak, mulatnak, „buliznak”.

– Aztán jön valaki: dörgedelmes beszédben hűtlenségről, paráznaságról, büntetésről szól. Istent emlegeti, mint aki hamarosan lesújt ítéletével, és vége lesz a „bulinak”, a szabadságnak, a jólétnek; helyette fogság következik, éhség, szűkösség (1–6).

– Persze: kinevetik a mulatozók ezt a komor valakit; leintik, őrültnek tartják; és mivel csak nem hagyja abba a dörgedelmeket, próbálják végleg eltávolítani a maguk köreiből, hogy ne zavarja a vigadozást (7–8).

– Pedig igaza van a prófétának. Ma is eszünk, iszunk, paráználkodunk, mindenki, mindenütt. Nincs ezen mit szépíteni. A jólétben gátlástalanul tesszük ezt; a szegénységben pedig határtalan, irigy gyűlölettel akarnánk tenni ugyanezt azok helyett, akik megtehetik. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. A lelkület ugyanaz. Úgy önmagában egy kalap alá vehetünk mindenkit: gazdagot és szegényt; világot és egyházat; vallástalant és vallásost.

– Igaza van a prófétának, de mégis fárasztó, mert már kilenc fejezet óta szinte ugyanaz a dallam. Egy idő után kikapcsolom! Illetve nem jól olvasom, nem jól hallgatom, ha ezt váltja ki belőlem. Én szeretem Prokofjevet, a családom meg könyörög, hogy kapcsoljam már ki. Nekem szól, nekik nem.

– A próféta ítélete jogos; ma is szól; – ha kikapcsolod, ha elhallgattatod, akkor is érvényes. De a próféta nem egy ítélő Istent hirdet csupán, a maga dörgedelmeivel, hanem egy olyan Urat, aki egykor örömét lelte népében, mint a pusztában eltikkadt vándor örül az oázisnak (10). Ez az Isten pedig újra örömét fogja lelni népében, és népe is Őbenne. Az Úrban van minden öröm forrása.

– Ne örülj! – intett a próféta (1) – Örülj! – biztatott az apostol (Filippi 4,4). A kettő között pedig meghalt és feltámadott az Úr Jézus Krisztus (Lukács 24,34). Az öröm ideje van. Ám az öröm nem buli; hanem sokkal több, sokkal jobb annál.

1Timóteus 5

345. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

...hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 2Tim 4,2

2Tim 4,1–5

Az egyház számára Isten országa, az Úr eljövetele és az ítélet napja a legfontosabb támpontok (1), amelyekre nézve Pál minőségi helytállásra hívja fel Timóteus figyelmét. 

tovább

(14) „Letaroltátok a szőlőt…” (Ézsaiás 3,1–15)

FÁJ-E MÉG (MÁR) VALAKINEK AZ A KÁOSZ ÉS PUSZTÍTÁS, amivel az emberi bűn letarolja az Istentől kapott világot? Fáj-e, hogy emberileg senki és semmi nem tudja megakadályozni ezt a „vandalizmust”, mert lényegileg nem változik semmi, csak a tarolás módszerei változnak.

tovább

ÉZSAIÁS 62,6-12 - Bepillantunk Isten szívébe

Az egyik leglátványosabb várrendszer, amit láttam, az a Carcassonne Dél-Franciaországban. Bástyák és tornyok állnak körben a kettős várfalon. 

tovább

2017. december 14. csütörtök

Hazug ígéreteink

„A harmadik napon azonban, amíg ezek seblázban szenvedtek, fegyvert ragadott Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, rátörtek a gyanútlan városra, és legyilkoltak minden férfit.  Hamórt is meg a fiát, Sikemet is kardélre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákób fiai a sebesültekre, a várost pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a húgukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat és ami csak a városban és a mezőn volt, elvitték magukkal. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foglyul ejtették, a házakat pedig teljesen kifosztották.” (1Móz 34, 25-29)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább