Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(11) „Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni.” (Hóseás 10)

Nincs élet iga nélkül. Illúzió, hogy létezik szabadság. Az igába szorított élet lehet egyedül szabad élet: rendben, keretek között, munkában, mások számára is hasznosan.

– Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy ki teszi ránk az igát, és miért, milyen igát… A hitetlenség kínzó igája nem más, mint a gürcölés igája, a fogság igája. Lehetünk mélyszegény, kiszolgáltatott rabszolgák, vagy látványos jólétben gürcölő alkalmazottak, vagy még többért és többért ügyeskedő vezetők; – valójában halálos igát kényszerítünk egymásra, amely annak nyakán is ott van már, aki láthatóan a másikra helyezi a hétköznapi igát (11).

– Hóseás arra az igára emlékezik vissza, amit az Úr tett saját, megszabadított népére. Ebben az igában nem kötötték be a cséplő üsző száját, aki nyugodtan ehetett, miközben áthúzta a cséplőszánt a gabonán. Ez az iga, az Úr igája, gyönyörűséges, terhe könnyű, áldása nagy (Máté 11,30). Amint lerázzuk magunkról az Úr igáját (1–4), marad a súlyos, halálos emberi iga, amit egymásra rakunk, miközben megszakítjuk egymást a gürcölésben, és az életnek, a munkának, a szolgálatnak soha nem az áldását, hanem csakis annak átkát tapasztalhatjuk meg (D. Bonhoeffer). Ez az iga, Isten jogos ítéleteként van rajtunk (5–11), csak a megtérés oldja fel azt.

– Bizonyosságunk az, hogy a bűn és a halál terhes igáját levette rólunk a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadása által. Reménységünk pedig abban van, hogy Isten országának teljességében, amikor Isten lesz minden mindenekben (1Korinthus 15,28), megtapasztaljuk majd az élet teljességét. Addig kell az iga.

1Timóteus 6,1–10

296. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jn 4,10

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának bors-ajtóját” (15). Vigyázzunk, nehogy mi is azok közé tartozzunk, akik az Úrral akarnak szembeszállni, és ezt „kegyességük” álcájában észre sem veszik. 

tovább

(2) „…fedett hely a zivatar idején…” (Ézsaiás 32)

– Tegnapi üzenetünket hangsúlyozza a mai igeszakaszból kiemelt kép is: rejtekhely az Úr, fedett hely, árnyék a tűző napon (2). Ezek a képek is azt hangsúlyozzák, mint a tegnapi: oltalmaz az Úr, megvéd az Úr, mint a repdeső madár a fészkét, mint a tető védi az embert a zivatar idején, vagy a tűző napon.

tovább

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

tovább

2018. január 20. szombat

Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. (Fil 4:12)

 

tovább

Szigethy Ferenc: A szeretet dicsérete

Hiába szólok angyalok nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

tovább