Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 14. csütörtök

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

Egy-egy templom épülete kapcsán azt, hogy mit kellene tenni, sokan el tudják mondani, de vannak-e az Isten tetszését ebben is kereső és megvalósító emberek? Egy templom felújításához felelősökre, tervezőre, pénzre és dolgos kezekre egyaránt szükség van. Jóás király a papokra helyezte a felelősséget, akik adakozást hirdettek. Elég nehézkesen mentek a dolgok. Nem volt valami dicséretes a hozzáállás. A papok részéről semmiképpen sem. 

Az adományok mégis összegyűlnek, kivitelezők is kerülnek, elkészül a munka. Igénk ezt állapítja meg: „Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” Ezt a fejezetet végigolvasva fontos dolgokat tudtunk meg a 40 évet uralkodó Jóásról, a hanyag hozzáállású papokról, az adakozó közösségről, de az, hogy nem számoltatták el azokat, akikre rábízták a pénzt, mert azok híven jártak el, mindent visz.

Ez a mondat becsületről, tisztességről, hűségről, jellemről szól. Akkoriban nem írtak hosszú és bonyolult szerződéseket, nem az apró betűs rész volt a legfontosabb. A munkát elvégezték, ahogy vállalták és ígérték. A rájuk bízott pénzzel jól sáfárkodtak, nem lenyúlták. Legyen hitbeli megerősödésünkre ez az Ige! (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! A kis és a nagy dolgokban egyaránt szeretnék hűnek bizonyulni, hiszen te mindent tudsz és látsz. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten a legkevésbé sem törődik azzal, hogy mennyit adunk neki. Ő inkább azzal törődik, hogy milyen hozzáállással és szívvel adjuk, amit adunk. Ha nem hitből tesszük, inkább ne adjunk semmit, mert akkor semmi haszna sincs. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, Ő a szívünket szeretné.

 rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, Jn 8,54

Lk 9,18–27

Azzal a kérdéssel találkozunk ma, hogy kicsoda Jézus. Személyesen is megfogalmazhatjuk ezt. 

tovább

(9) „Választottaim veszik birtokukba…” (Ézsaiás 65,8–25)

Isten választottjai kitartóan imádkoznak Isten országának eljöveteléért (Máté 6,10). Márpedig ez a kitartó imádság a választottság jele, mert ők az Urat keresik (10). A választottak pedig öröklik az Isten országát (9). 

tovább

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

tovább

2019. február 23. szombat

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 4Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

tovább

Csorba István: Az igazi böjt

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.


tovább