Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 15. péntek

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

Manapság tele vannak a hírek azzal, hogy ki mennyit lopott, csalt, tett zsebre, mennyivel nem tud elszámolni. Mi a különbség? A lelkület. A hit. Az értékrend. Van, aki se Istent, se embert nem ismer. Ennek megfelelő a munkája és a hozzáállása is. Mégis sokra viszi. Egy darabig. Más csendesen, hűségesen végzi a munkáját, lehet, hogy kevesebb az, amit a tejbe apríthat, de nyugodtan alszik. Nem kell, hogy hazudjon, hogy megjátssza magát, hogy erősebben fogjon a ceruzája. Mert önmagát adja mindenkor, méghozzá Isten és emberek előtt vállalhatóan… (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! A hozzád tartozásom hatalmas lehetőség és felelősség is egyben. Add, hogy erről soha ne feledkezzek el. Ámen

***

A nap gondolata:

A Királyok Királyának dolgozunk. Ügyességünk egyik alapja, hogy tudjuk, ki a mi igazi Főnökünk, és mindenben az Ő kedvét keressük.rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább