Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 15. péntek

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

Manapság tele vannak a hírek azzal, hogy ki mennyit lopott, csalt, tett zsebre, mennyivel nem tud elszámolni. Mi a különbség? A lelkület. A hit. Az értékrend. Van, aki se Istent, se embert nem ismer. Ennek megfelelő a munkája és a hozzáállása is. Mégis sokra viszi. Egy darabig. Más csendesen, hűségesen végzi a munkáját, lehet, hogy kevesebb az, amit a tejbe apríthat, de nyugodtan alszik. Nem kell, hogy hazudjon, hogy megjátssza magát, hogy erősebben fogjon a ceruzája. Mert önmagát adja mindenkor, méghozzá Isten és emberek előtt vállalhatóan… (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! A hozzád tartozásom hatalmas lehetőség és felelősség is egyben. Add, hogy erről soha ne feledkezzek el. Ámen

***

A nap gondolata:

A Királyok Királyának dolgozunk. Ügyességünk egyik alapja, hogy tudjuk, ki a mi igazi Főnökünk, és mindenben az Ő kedvét keressük.rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, Jn 8,54

Lk 9,18–27

Azzal a kérdéssel találkozunk ma, hogy kicsoda Jézus. Személyesen is megfogalmazhatjuk ezt. 

tovább

(9) „Választottaim veszik birtokukba…” (Ézsaiás 65,8–25)

Isten választottjai kitartóan imádkoznak Isten országának eljöveteléért (Máté 6,10). Márpedig ez a kitartó imádság a választottság jele, mert ők az Urat keresik (10). A választottak pedig öröklik az Isten országát (9). 

tovább

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

tovább

2019. február 23. szombat

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 4Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

tovább

Csorba István: Az igazi böjt

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.


tovább