Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 24. vasárnap

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. 6Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

Ezékiás királyról Igénk azt fogalmazza meg, hogy „bízott az Úrban… ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle… megtartotta parancsolatait.” Ez az Ige mennyire szól rólunk? Mert ez lehet szöveg és valóság is. A kettő között hatalmas különbség van. Bárcsak igaz lenne az Úr valamennyi gyermekére, így ránk is, hogy bízunk az Úrban, ragaszkodunk hozzá, nem térünk el tőle. Mert azt, hogy ez így van-e, egy-egy élethelyzetben való viselkedésünk, a meghozott döntéseink mutatják meg igazán.

Dániel könyvében van két példa arra, hogy az Úrban bízni, ragaszkodni őhozzá olykor életveszélyes dolog. Olvasunk 3 fiatalról, akik az élő Istenbe vetett hitükből kifolyólag nem hajtanak térdet Nebukadneccar babiloni király aranyszobra előtt. Mivel bűnhődnek? Tüzes kemencébe kerülnek. Vagy éppen Dániel, akinek nevét ez a bibliai könyv viseli, úgy jár, hogy az uralkodói parancs ellenére napjában háromszor Istenhez imádkozik. Mi a következménye? Az oroszlánok közé vetik.

Isten megmentette ezt a négy szolgáját, akik komolyan ragaszkodtak Őhozzá. De ha nem tette volna, ezek az emberek, akkor is kitartanak az Úr mellett. Halálosan szerették az Urat, bíztak benne, ragaszkodtak hozzá minden körülmény közepette is. Vajon mi is? (Katona Béla)

 ***

Imádság:

Uram! Növeld hitemet, hogy hozzád való ragaszkodásom ne szöveg legyen csupán, hanem hozzád tartozásom egyértelmű következménye. Ámen

***

A nap gondolata:

Kerülj közelebb Istenhez, és maradj is ott!rss

Napi lelki táplálék

Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Jn 10,17

Lk 12,13–32

„…ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek…” (22). Nap mint nap körülvesz bennünket a sok tanács: mit ehetünk, mit nem, mivel és mikor. 

 

tovább

(31) „…gyönyörködtem az emberekben.” (Példabeszédek 8)

Az élet kivételezett, nagy ajándékai azok a pillanatok – ebben a rohanó világban különösen –, amikor önfeledten megállunk, és gyönyörködünk valamiben. Ezekben a pillanatokban az örökkévaló, mennyei jelent éljük át. 

tovább

Lukács 20,20–26 - Megkülönböztetni a hangokat

Az írástudók és vezető papok besúgókat küldenek Jézushoz, hogy megbuktassák. Ilyen "besúgó", alattomos hangok az én életemben is jelen vannak. 

tovább

2018. március 4.

Gyönyörködni a Fiúban 

A mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. (Mk 1,11)

 

tovább

Dietrich Bonhoeffer: Hit

Hiszem,
hogy Isten mindent,
még a legrosszabb dolgot is,
engedi és segíti, hogy jóra forduljon.
Ehhez olyan emberekre van szüksége,
akik mindenben
a legjobbat szolgálják.

tovább