Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

Az Úr tetszését keresni, Őhozzá ragaszkodni egy nagy döntést, majd sok kicsit kíván. Az egy hitbeli döntés, amikor valaki kimondja, hogy én az Urat fogom szolgálni. De ahhoz, hogy így legyen mind jobban meg kell ismerni a Bibliát, vagyis Isten kijelentését, és a megértett Igék alapján kell döntéseket hozni életünk helyzeteiben. S ennek következményeit is viselni kell. Aki így dönt, arra áldások várnak. Valamint nehézségek is. De az Úr kegyelme is az övé.

Kívánom, hogy ha meghoztuk már életünkben ezt a fontos döntést, akkor erősödjünk meg benne, mert ettől nincs jobb döntés. Ha pedig még nem hoztuk meg, akkor adjon erőt az Úr ahhoz, hogy rábízzuk életünket és ragaszkodjunk hozzá mindenkor, mindenben. Aki így dönt, az megtapasztalja az Úr jelenlétét személyes életében éppen úgy, mint családja, munkahelye vagy gyülekezete kapcsán.  (Katona Béla)

***

Imádság:

Hálás vagyok Uram, mert a te mellettem való döntésedet követhette életemben, hogy én melletted döntöttem. Szolgállak örömmel, hittel naponként. Ámen

***

A nap gondolata:

Istennek az az akarata, hogy az igazságokat, amiket megtanultál, alkalmazd is a mindennapi életben.rss

Napi lelki táplálék

A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. ApCsel 8,6

2Móz 37

„A kerúbok szárnya ki volt terjesztve fölötte…” (9). A szövetségláda elkészült. A tetején kerúbok, Isten trónjának őrzői álltak, kiterjesztett szárnnyal. 

tovább

(4) „…szétszóródtak, elmentek, és hirdették az Igét.” (Apostolok cselekedetei 8,1–8)

István halála után a jeruzsálemi gyülekezetből elüldözték a görög nyelvű (hellenista) zsidókeresztyéneket, így a még megmaradt hat diakónust is. Az apostolok Jeruzsálemben maradhattak, hiszen ők mindennap a templomban tanítottak, szinte ott éltek, ezért úgy tekintettek rájuk, mint a zsidóság egy szigorúbb, hívőbb szárnyára.

tovább

ÁMÓSZ 3,1–8 - A nemesség kötelez!

Ismerős ez a szólás? Azt jelenti, hogy egy bizonyos társadalmi pozíció az annak megfelelő viselkedésformára kötelez.

tovább

2017. augusztus 7. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Első

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább