Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 14,14–20

„És láttam…” (14), hogy a felhőn ülő aratni, az oltártól kijövő pedig szüretelni fog. Mindaz, ami a földön terem, betakarításra kerül. Ennek ideje Isten kezében van. Ő az aratás ura! 

A földön valaha élt emberi-ség fele ma élő kortársunk. Ezt látva fontos tudnunk, hogy közeledik az aratás órája! „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munká-sokat az aratásába” (Mt 9,38). Ugyanakkor a szüret és a borsajtó képe figyelmeztet a bekövetkező ítéletre. Legyen folyamatos és hangsúlyos imatémánk az üdvtörténeti jelentőségű aratás és a szüret ideje.

RÉ 364 MRÉ 321

Ézs 27

Rácz Lajosrss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jn 4,10

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának bors-ajtóját” (15). Vigyázzunk, nehogy mi is azok közé tartozzunk, akik az Úrral akarnak szembeszállni, és ezt „kegyességük” álcájában észre sem veszik. 

tovább

(2) „…fedett hely a zivatar idején…” (Ézsaiás 32)

– Tegnapi üzenetünket hangsúlyozza a mai igeszakaszból kiemelt kép is: rejtekhely az Úr, fedett hely, árnyék a tűző napon (2). Ezek a képek is azt hangsúlyozzák, mint a tegnapi: oltalmaz az Úr, megvéd az Úr, mint a repdeső madár a fészkét, mint a tető védi az embert a zivatar idején, vagy a tűző napon.

tovább

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

tovább

2018. január 20. szombat

Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. (Fil 4:12)

 

tovább

Szigethy Ferenc: A szeretet dicsérete

Hiába szólok angyalok nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

tovább