Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 15

„És láttam…” (1), hogy a fenevad legyőzhető! A győztesek betöltötték elhívásukat, és méltóvá tette őket Isten az ő imádatára. 

Bepillanthatunk a mennyei istentiszteletbe: a mi Istenünk bennünket is oda vár! Ugyanakkor megrendítő, hogy amikor a hét csapás ideje eljön, Isten dicsősége annyira be fogja tölteni a mennyei szentélyt, hogy az ítéletek idején szünetelni fog a közbenjárás. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6).

RÉ 488 MRÉ 456

Ézs 28

Rácz Lajosrss

Napi lelki táplálék

„Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” Jn 4,42b

Jel 22,1–7

„…nem lesz többé átok…” (3). Az Isten által készített új nélkülöz minden rosszat. Ott nincs szomjúság (1), nincs éhség és betegség(2). 

tovább

(28) „…neked nem vetek véget…” (Jeremiás 46,13–28)

Ezt megúsztam! – Gyakran kiáltunk fel így, és „üzérkedünk” tovább, nem adunk hálát, nem törünk össze, nem látjuk a kegyelmet… Az ember azt hiszi, megúszta, és újra elbízza magát, nem tér meg, hanem folytatja ott, ahol abbahagyta. Ugyanez a népek története is.

tovább

Lukács 6,39–42 - Figyelem!

Jézus három érdekes példán keresztül húzza alá korábbi kijelentéseit, amelyeknek ráadásul humoros hangzásuk is van. 

tovább

2018. január 25. csütörtök

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább