Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 15

„És láttam…” (1), hogy a fenevad legyőzhető! A győztesek betöltötték elhívásukat, és méltóvá tette őket Isten az ő imádatára. 

Bepillanthatunk a mennyei istentiszteletbe: a mi Istenünk bennünket is oda vár! Ugyanakkor megrendítő, hogy amikor a hét csapás ideje eljön, Isten dicsősége annyira be fogja tölteni a mennyei szentélyt, hogy az ítéletek idején szünetelni fog a közbenjárás. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6).

RÉ 488 MRÉ 456

Ézs 28

Rácz Lajosrss

Napi lelki táplálék

Mózes, aki azt mondta Izráel fiainak: Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. ApCsel 7,37

2Móz 34,29–35

„…leplet tett Mózes az arcára” (33). A mennyei dicsőség fénye túl vakító volt a földi szemek számára. Ezért került lepel Mózes arcára, miután lejött a Sínai-hegyről. 

tovább

(34) „…hogy megszabadítsam őket.” (Apostolok cselekedetei 7,17–43)

István beszéde az Úr szabadító tetteire úgy mutatott rá, hogy meghirdette: Isten szabadítása Jézus Krisztusban teljesedett be (7,52–53). Ma is ez a bibliai írásmagyarázat egyetlen módja és lehetősége, amit megáld az Isten. A többi mind retorikai bűvészkedés, gyarló emberi öncélok szolgálatában.

 

 

tovább

LUKÁCS 13,18–21 - Apró dolog nagy hatással

Azok az emberek, akik hallgatták Jézust, és tanúi voltak az asszony meggyógyításának, le voltak nyűgözve. Végre megérkezett a várva várt Szabadító, akivel új korszak kezdődhet. 

tovább

2017. augusztus 4. péntek

Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább