Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

Örömöt okoz az a tény, hogy Istennél van igazság, igazságosság és ezekből fakadó döntés és ítélet (2). Örömöt okoz az a reménység, hogy egykor mi is megérkezünk a mennyei istentisztelet Urat dicsérő gyülekezetébe. Ez a megérkezés mindennél jobb lesz, és erőt ad itte-ni életünk minden küzdelmében (3–5).

RÉ 468 MRÉ 350

Jer 14,1–9 • Zsolt 40                             

Ézs 31

***

Imádkozzunk: Urunk, köszönjük a Te igédet és néped Szabadítóját, az Úr Jézus Krisztust! Erősíts meg bennünket, hogy együtt, szelíd bátor-sággal és szentlelkes hitelességgel tudjunk bizonyságot tenni rólad!

Hálaáldozatunk támogassa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának munkáját.

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

„…Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” Jn 9,33

Lk 10,1–20

Tanítványként feladatunk van: imádság, szolgálat, küldetés; mindenben a békesség eszközei lehetünk. 

tovább

(16) „…a bölcsesség megment…” (Példabeszédek 2)

Minden neves kultúrának van bölcsességirodalma. Ezt a mindenki számára ismert „műfajt” és keretet kihasználva fogalmazza meg a Példabeszédek könyve azt az egyetlen kincset, amit Isten népe kapott az ő Urától. A megszokott keret, a bölcsesség emlegetése a régi, de a tartalom teljesen új. 

tovább

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

tovább

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább