Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

Örömöt okoz az a tény, hogy Istennél van igazság, igazságosság és ezekből fakadó döntés és ítélet (2). Örömöt okoz az a reménység, hogy egykor mi is megérkezünk a mennyei istentisztelet Urat dicsérő gyülekezetébe. Ez a megérkezés mindennél jobb lesz, és erőt ad itte-ni életünk minden küzdelmében (3–5).

RÉ 468 MRÉ 350

Jer 14,1–9 • Zsolt 40                             

Ézs 31

***

Imádkozzunk: Urunk, köszönjük a Te igédet és néped Szabadítóját, az Úr Jézus Krisztust! Erősíts meg bennünket, hogy együtt, szelíd bátor-sággal és szentlelkes hitelességgel tudjunk bizonyságot tenni rólad!

Hálaáldozatunk támogassa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának munkáját.

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában… ApCsel 8,15

2Móz 38

„Elkészítette a rézmedencét… az asszonyoknak a fémtükreiből…” (8). A szent hajlék és felszerelése készítésekor sok felajánlás történt. 

tovább

(10) „…amelyet Nagy Erőnek neveznek…” (Apostolok cselekedetei 8,9–25)

A látványos jelek veszélyesek is lehetnek (9). Ki van mögöttük? MILYEN ERŐK MŰKÖDNEK közben? Bizony „az erők” könnyen a gonosz romboló hatalmának játékszereivé tehetik a magát erősnek gondoló, valójában erőtlen és halandó embert (10). Csak az Isten ereje épít, minden más erő ront, rombol, letaszít (14–17).

tovább

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

tovább

2017. augusztus 8. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Utolsó

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább