Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Lk 13,22–35

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (23–24). Nem tudjuk, ki a kérdező, de foglalkoztatja őt az üdvösség, az örök élet kérdése. 

Ez nagy dolog! Ma tömegek vesznek körül bennünket, akiketnem érdekel az üdvösség, pedig ez az ember legfontosabb kérdése. Jézus nem mondja meg, hányan üdvözülnek, de megmutatja az örök életre vezető utat: „Én vagyok az út…; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”
 
RÉ 121 MRÉ 121

Róm 5,1–5(6–11)

Zsolt 121   

Péld 11,17–31

***
 
Imádkozzunk azért, hogy ne csupán külsőségekben legyen látható böjtölésünk, hanem a szívünkben döntsük el, mit szeretnénk a böjti időszakban ajándékként Isten elé vinni, és neki felajánlani.
 
Hálaáldozatunkként támogassunk titokban egy-egy rászoruló családot a böjti hetekben.

Vad Zsigmondrss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább