Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Lk 20,9–19

„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő” (17). Is-ten csodálatos győzelme, hogy arra a kőre építi lelki templomát, amelyet a hivatalos „építők” megvetettek. 

A keresztre feszített Jézus lett a lelki templom sarokköve. Végső soron Jézushoz való viszonyunkon fordul meg az, hogy hozzá simulva beépülünk-e Isten népének közösségébe örökre, vagy elutasítva őt elvettetünk. Te hogyan viszonyulsz hozzá?

RÉ 233 MRÉ 295

Péld 30R

Végh Miklósrss

Napi lelki táplálék

De ha abból, amid lesz, valamit az ÚRnak szentelsz, vagy fogadalommal felajánlasz, azt vidd el magaddal arra a helyre, amelyet kiválaszt az ÚR. 5Móz 12,26

1Móz 27,1–33

„…Jákób éppen csak kijött apjától, Izsáktól, amikor a bátyja, Ézsau is megjött a vadászatból” (30). Ha csalsz, leginkább önmagadat csapod be. 

tovább

(34) „Íme, az én anyám és az én testvéreim.” (Márk 3,31–35)

VÉR SZERINTI ÉS LELKI CSALÁD.

– 1. Döbbenetes a kontraszt: Jézus a sokasággal bent van egy házban (20), a hozzátartozói pedig kint megálltak és beküldtek érte valakit, hívatták őt. 

tovább

2 SÁMUEL 15,1–16 - Stratégiai játék

Absolon, Dávid harmadik fia egy dörzsölt stratéga. Két éven keresztül tette a szépet az embereknek, megnyerte a szíveiket, bebiztosította a maga helyét a népszerűségi lista elején. 

tovább

2018. május 28.

„Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak.” (ApCsel 11:25-26)

 

tovább

Reviczky Gyula: Miatyánk

Urunk, atyánk, az ég lakója;

A csillagoknak alkotója,

Ki fenntartod mindenütt a rendet;

Dicsőség a te nagy nevednek!

tovább