Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

2Móz 34,1–9

„Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat!” (1). Isten parancsa Mózesnek szól. Az előző kőtáblák a nép bűne, az aranyborjú imádása miatt törettek össze, de az Úr kész a bűnbocsánatra, a továbblépésre. Valóban irgalmas és kegyelmes ő (8)! 

Hogy mennyire az, azt az újszövetségi gyülekezet tudja. Jézus Krisztus teste megtöretett, vére kiontatott értünk. Általa kaptunk kegyelmet, benne nyertünk új életet. Éljünk az ő dicsőségére!

Mt 26,30–56

Jn 9,1–7

Zsolt 17

RÉ 17 MRÉ 17

*** 

Imádkozzunk a világ békességéért, a háborúk által sújtott országokért, a keresztyén közösségekért.

Hálaáldozatunkkal támogassuk egyházunk szeretetszolgálatát.

Kádár Ferencrss

Napi lelki táplálék

Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. ApCsel 9,17b

Ruth 1

„…az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül” (5). Naomi férjével és két gyermekükkel indult egy idegen országba, abban a reménységben, hogy ott bőven lesz kenyerük. 

tovább

(13) „Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról…” (Apostolok cselekedetei 9,10–19a)

Mit hallunk és mit mondunk a másikról? Mit mondanak mások rólunk? Miként vegyük ezeket komolyan? Hogyan fogadhatjuk hitben a VÉLEMÉNYEKET?

 

tovább

ÁMÓSZ 5,21–24 - Vége a dicsőítő éneknek?

Úgy gondolom, Isten itt meglehetősen dühösnek tűnik. Nem akar több egyházi éneket, dicsőítő éneket, sem szép istentiszteletet? Mi lehet rossz ezekben? 

tovább

2017. augusztus 11. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Dávid sarjadéka, Dávid fia

Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. (Jer 33,15) Hozsánna a Dávid fiának! (Mt 21,9) Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Lk 18,38)

 

tovább

Dsida Jenő:Templomablak

Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

tovább