Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

Nem riad vissza ettől az Isten előtt utálatos dologtól sem (5Móz 18,9–14). Saul még az ítélet alatt is Isten akaratát szeretné megismerni. Isten akaratával szembeszegülve kereste Isten akaratát. Így azonban csak az ítélet szavát hallhatta ismét. Nem hallgatott az Úrra, amikor még szólt (1Sám 15), ezért elhagyta őt az Úr Lelke (1Sám 16,14). Intő példa mindnyájunk előtt. Isten szavára addig kell figyelnünk, amíg szólít minket! Bűneink útján nem hallhatunk mást, csak az ítélet szavát.

1Kor 3,1–5

RÉ 470 MRÉ 374                                                                    

Bátky Miklósrss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább