Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jób 13

Jób kifakad barátainak, hogy a bölcselkedésük nem segít, és nem is ér semmit. Felteszi a kérdést, hogy ha bármelyiküket megvizsgálja Isten, vajon jó vége lesz-e. Mi hányszor kerülünk a barátokhoz hasonló helyzetbe? 

Még akár úgy is, hogy jóindulatúan próbálunk tanácsot adni, támogatni? Vajon valóban tiszta a szándékunk? Ha Isten elé állnánk, mi minden derülne ki rólunk, amit esetleg rejtegetünk még önmagunk elől is? Jób fel meri tenni magának a mai kor emberének legnehezebb kérdését: „Mi a bűnöm, mi a vétkem?” (23).

 Tit 3,1–7

Jel 21,1–7

Zsolt 81                                

RÉ 81 MRÉ 81

***

Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik nagy csalódások, veszteségek, betegségek közepette úgy érzik, nincs reménységük, akiknek a mi együttérző és közbenjáró imánk lehet az út az életbe való visszatéréshez.

Hálaáldozatunkkal támogassuk a Kálvin Kiadó munkáját, ajándékozzunk kálvinos könyveket!

Kun Ágnes Annarss

Napi lelki táplálék

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse… 1Tim 1,15

Jób 20

A Biblia megértésének egyik elengedhetetlen pontja, hogy egy-egy igeverset nem lehet kiragadni az összefüggéseiből. Van igazság Cófár szavaiban, hogy az elvetemültek öröme egy pillanat, és hogy az Istentől ezt kapja, mert felelősségre vonja a bűnöst, de legalább három helyen sántít a mondandója.

tovább

(8) „Fújjátok meg a kürtöt…” (Hóseás 5)

Nagy a baj! Riadó! (8) Minden szinten hűtlenség és halálos konfliktusok…

Isten népe „megcsalta” kiválasztó, teremtő, megtartó Urát, és idegen istenekkel, vallási szokásokkal paráználkodott. 

tovább

1 THESSZALONIKA 4,13-18 - Nem fair

„Mama, ez egyáltalán nem fair. Azok az emberek, akik akkor éltek, amikor Jézus, könnyebben tudtak hinni Benne. Hiszen látták Őt és a csodákat a saját szemükkel” – gondoltam gyermekként. 

tovább

2017. november 29. szerda

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltár 100:4-5)  

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább