Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Ebben az egy mondatban bele van sűrítve az egész Szentírás. Isten szeretetből alkotta meg ezt a világot és szeretetből helyezte bele az embert, akire szeretetből rábízta, hogy őrizze meg. Tehát felelősséget adott az embernek, amit számon is lehet tőle kérni. De az ember elbizakodott, nem teljesítette Isten minden kérését, a tilosba lépett. Ennek viszont súlyos következménye lett: elvette Isten tőle az édenkertet, száműzte és keservesen kell neki munkálkodni, hogy fenn tudja magát tartani. Isten szomorúan nézte teremtménye küszködését, ezért próbálta mindig jobb belátásra bírni. Ilyenkor bűnbánatot tartottak, és fogadalmat tettek, hogy megtartják Isten parancsolatait. De az esetek többségében ez nem sikerült, mert annyira elhatalmasodott a bűn, hogy kénytelen volt Isten nagyobb büntetést adni: természeti csapásokat, ellenséget támasztott, betegségek sorozatával sújtotta őket, rabságra hurcolták el Isten népét. Isten még ekkor sem mondott le a bűnös emberről, hanem saját Fiát küldte le a földre, hogy higgyen Jézus Krisztusban és el ne vesszen, hanem örök élete legyen Jézusban. Csak Benne és általa. (Horváth Csaba)

***************

Imádság:

Úr Jézus! Köszönöm, hogy miattam és értem jöttél e földre. Megváltottál, hogy bűnbocsánatom és örök életem legyen. Áldalak érte rendszeresen! Ámen

**************

A nap gondolata:

Jézus Krisztus azzá lett, amik mi vagyunk, hogy azzá tehessen bennünket, ami Ő.  rss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább