Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

A belefáradt keresők csendje és öröme

„Te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét!”    (1Sám 9,27b)

          Saul és egy legénye keresik Kisnek elveszett szamarait. Mindenki keres valamit: jólétet, boldogságot, békességet, mások pedig vígasztalódást. A legfontosabb, hogy Isten akaratának keresői legyünk!

         Isten felhasználja az állatok elkóborgását arra, hogy a jövendő király megszemlélje azt az országot, amelyen neki uralkodnia kell. Véletlennek tűnő mindez, s mégsem az. „Te pedig állj meg!” - szól az Ige felénk is. Jó nekünk Istenre figyelni, s az irányt és a célt észrevenni.

Belefáradtak már a keresésbe. Te is belefáradt, leterhelt lettél? Várj, figyelj, vizsgálódj! Nincs megállásod, csak rohansz, rohansz!? Áll meg, Isten lehet valami mást akar! Kérdezd Őt: Mi a terved ezzel velem? Ő útbaigazíthat.

         A próféta nem a maga gondolatait akarja elmondani, hanem az Isten beszédét. Sámuel elé Isten hozta ezt a hirtelennövésű, jóarcú, szép fiút, Sault. A belefáradt keresők mikor fordulnak a prófétához, s mi mikor folyamodunk Istenhez? Utoljára? Isten sokszor került utolsó helyre. Utolsó lehetőségként fordultál csak Hozzá?

 Saul lelkiismeretét ebben egy egyszerű szolga ébresztgeti fel. A szolga adja azt a negyed-siklust is, az áldozatra szánt adományt, de mi ez ahhoz képest, amit Saulnak Isten készül adni!? Megállva, lecsendesedve ilyen megajándékozott emberek lehetünk mi is.

         Saul nehezen kapcsol, nehezen érti, mit akar Isten. Rohan, keres, belefárad – de Istennek terve van vele. Terve van veled is. Útitársakat, szolgatársakat rendelt az Úr melléd is, vagy téged küld ilyen útbaigazító szolgatársul. Bolyongó kereséseid közben Isten már rég keres téged, hogy te Rá találhass. (Sebestyén László Ede, Köröstárkány)

   *****************************************************

Imádság: 

Köszönöm Istenem, hogy bolyongó, belefáradt életemmel neked még terved van. Sokféle sikertelenségeim közepette is szeretnék szavadra figyelni. Köszönöm Úr Jézus, Főprófétám, hogy Melletted, Benned békességre, örömre juthatok.  Ámen.

 ***************************************************************

A nap gondolata:

„Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem, Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem.” (Szenczi Molnár Albert – 25.zsoltár, 2.szakaszából)rss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább