Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

Áldozatkészség a mártíromságig

„És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.”(1Kor 13,3)

         Áldozatkészség a mártíromságig – ezt a címet adtam a mai áhítatnak. Mindkettő fontos, ám csak akkor hasznos, ha Krisztusra néző és szeretet által történő.

         Az áldozathozatal ismerős volt minden időben. Az anyák nagyon is ismerik ezt. Ám lehet olyan jótékonykodás is, amit a versengés szelleme hajt. Ha nem szeretetből történik, semmi haszon nem lesz belőle.

         Nem hivalkodva, nem lármázva, csak világítva, s elfogyva, mint a gyertya, - ezt tanulom Jézustól. Az áldozathozatal az Ő szeretete által lesz értelmes.

         A gazdagság lehet akadály is Krisztus követésében. Ha jobban ragaszkodom ahhoz – mint a példázatbeli gazdag ifjú is tette -, visszatartó erővel bírhat. Isten nem vár el olyan önfeladást, tűzhalált, amely értelmetlen cselekedet. A mártíromság vállalása egészen más. A hitükért szenvedők, a máglyán elégettek (Husz János és mások) példája jusson eszembe!

         Szeretet nélkül, dacból, hogy le ne maradjak a többiektől, - ne ilyen legyen a jócselekedetem!

         Jézus Krisztustól kaphatom az erőt a szerény, kitartó, áldozatkész szolgálatra. Tőle kérjem az indíttatást, és a véghezvitelhez való erőt is! Ne én tündököljek ilyenkor, hanem fényességét, világosságát tükrözze vissza szám és életem egyaránt!

         Ne feledjem az egyszerű asszonyok példáját, akik gazdagságukból szolgáltak Jézusnak!

         Krisztusra mutat már életem, vagy magamat mutogatom, magamat fényezem? Csak abból tudok adni, amit én is Tőle kaptam.

(Sebestyén László Ede, Köröstárkány)

*****************************************************

Imádság:

Úr Jézus, töltsd be szívemet azzal a Te szereteteddel, amely minden gazdagságot kész szétosztani! Add, Uram, hogy életemben minden szeretetben mehessen végbe! Ámen.

 ***************************************************************

A nap gondolata:

Szolgálatom legyen szerény, némelykor észrevétlen! A csendes szolgálat hiányát is észre lehet venni.rss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább