Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

Ne vess el hát az én sok bűneimért,
Ne is büntess háládatlanságomért,
De sőt inkább szent fiadért,
Kegyelmezz meg érdemes kínjáért.

Kihez hajtsam búba merült fejemet?
Ki tölti bé megsebhedett szívemet?
Ha te is elhagysz engemet,
Elveszek, ha nem szánod lelkemet.

Az én lelkem reszket előtted állván,
Mint a gyenge levél nyárfának ágán,
Ellened tett bűnöm látván,
Gyászban járván sír s kegyelmet kíván.

Gyakran szívből folyamodom elődbe,
Könyörgésem hasson fel az egekbe;
Uram, hadd jusson elődbe,
Vétkeimet temesd a tengerbe.

Örök Isten, felette irgalmas vagy,
Megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy;
Engem, talpig bűnöst ne hagyj,
Vígasztalást inkább szívemnek adj.

Engem bűnöst, hiszen földből formáltál,
Töredelmes cserép helyre állattál,
Sokszor sok bűnért sujtoltál,
Addig vertél, míg hozzád hajtottál.

Reám vigyázz a szép felvont egekből,
Dicsőséges királyi szent székedből;
Halld meg, mert könyörgök szívből,
Mosogass meg undok vétkeimből.

Gyarló szívem magasztalja nevedet,
Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet;
Megbocsátád vétkeimet,
Melyért áldlak, édes Istenemet.  

 


rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább