Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

Ne vess el hát az én sok bűneimért,
Ne is büntess háládatlanságomért,
De sőt inkább szent fiadért,
Kegyelmezz meg érdemes kínjáért.

Kihez hajtsam búba merült fejemet?
Ki tölti bé megsebhedett szívemet?
Ha te is elhagysz engemet,
Elveszek, ha nem szánod lelkemet.

Az én lelkem reszket előtted állván,
Mint a gyenge levél nyárfának ágán,
Ellened tett bűnöm látván,
Gyászban járván sír s kegyelmet kíván.

Gyakran szívből folyamodom elődbe,
Könyörgésem hasson fel az egekbe;
Uram, hadd jusson elődbe,
Vétkeimet temesd a tengerbe.

Örök Isten, felette irgalmas vagy,
Megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy;
Engem, talpig bűnöst ne hagyj,
Vígasztalást inkább szívemnek adj.

Engem bűnöst, hiszen földből formáltál,
Töredelmes cserép helyre állattál,
Sokszor sok bűnért sujtoltál,
Addig vertél, míg hozzád hajtottál.

Reám vigyázz a szép felvont egekből,
Dicsőséges királyi szent székedből;
Halld meg, mert könyörgök szívből,
Mosogass meg undok vétkeimből.

Gyarló szívem magasztalja nevedet,
Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet;
Megbocsátád vétkeimet,
Melyért áldlak, édes Istenemet.  

 


rss

Napi lelki táplálék

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek! ApCsel 11,18

1Krón 26

„Amikor... felkeresték őket, és találtak köztük kiváló vitézeket...” (31). Gondoltad-e már úgy, amikor levetted a tekinteted Jézusról, és csak a körülményeidre néztél (Mt 14,30), hogy egyedül vagy a hitben és a szolgálatban? 

tovább

(17) „…ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” (Apostolok cselekedetei 11,1–18)

– A jeruzsálemi gyülekezetben SZÁMONKÉRTÉK Pétert a pogány Kornéliusz megtérése kapcsán (1–4). Súlyos kérdést kellett tisztázni: zsidó- és pogánykeresztyének viszonyát, együtt pedig Jézus Krisztushoz való viszonyukat, ledönthetetlennek tűnő válaszfalak leomlását, ezeknek minden megcsontosodott részleteivel együtt.

 

tovább

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

tovább

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

tovább

Tiele -Winckler Éva (Fordította: Túrmezei Erzsébet: Hozzád kötötten - mégis szabadon

Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.

tovább