Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2016. szeptember 12. hétfő

Az üldöztetés pusztája

Ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. (Mt 2,13)

 

Alig mentek el az angyalok, a pásztorok és a bölcsek a betlehemi bölcső mellől, Jézusnak már menekülnie kellett. Neki kellett vágniuk az ismeretlen vidéknek és a sötét éjszakának, mert Heródes halálra kerestette a gyermeket. És ez így van az Ő követőinek életében is. Annak, aki egyszer elindult, akiben egyszer megszületik Jézus, üldöztetéseken kell keresztül menni. Talán ellenségévé lesz a saját háza népe. Hiszen ez is meg van írva. Ellenségévé lehet a legjobb barát, a házastárs, a testvér, a rokon, vagy bárki más. Ezt Jézus is világosan megmondta: „Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.” (Mt 10,21-22)

Ne rémüljünk meg tehát, hanem tartsunk ki mindvégig. Hogy közben mi lesz, nem tudhatjuk. De Jézusnak mindig igaza van és sosem hagy cserben minket, ha bízunk benne. Kapaszkodjunk hát Őbelé, jobban, és jobban, kérjük az Ő segítségét és erejét, hogy bátran és mindvégig kitartsunk hitünkben, a jó reményében és a szeretetben, akármi is következik ránk.

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Jézusom! Hála van bennem, hogy a tied lehetek, hogy követhetlek. Ez nem könnyű feladat. Nem is ígérted senkinek. De vállalni akarlak téged és a hozzád tartozást életem minden napján. Ámen

***

A nap gondolata:

Ha Isten elnézi, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük, bántsanak, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk. (Trudel)

 rss

Napi lelki táplálék

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. ApCsel 21,20

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” (10). Az eltévedések, tévelygések, bűnök sokszor nagyon kis dolgokon múlnak. Nem figyeltek rá. 

tovább

(20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26)

– Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig az Urat dicsőíti (Máté 5,16). 

tovább

NEHÉMIÁS 1,1-11 - Istenem, tartsd meg szavadat!

„Anya, megígérted nekem, hogy ma még...” Ezeket a szavakat valószínű minden anyuka jól ismeri. Gyerekeink szavunkon fognak. És ez jól van így.

tovább

2017. szeptember 22. péntek

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

tovább

Füle Lajos: A hamu tanítása

A hamut néztem reggel, odalent,
A nagy kosárban, míg pihent puhán;
S szürke, elomló halmai felett,
Megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban, benne hallgatott
A fű, a fa, az erdő élete.
És kijelentést hordozott a csend,
Hogy hivatásának, mind megfelelt.

tovább