Egyházkerületi Közgyűlés

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSOSOK
ABAÚJ
1. Baksy Mária - lelkipásztor
2. Gazsiné Vízi Éva - lelkipásztor
3. Mercz Dániel - presbiter
4. Szabó László - gondnok
BORSOD-GÖMÖR
5. Földesiné Kántor Mária - lelkipásztor.
6. Kolumbán Gábor - lelkipásztor
7. Mátyás Sándor - lelkipásztor
8. Boros Géza
9. Dósa Viktor
10. Pásztor Erik
EGERVÖLGYE
11. Hajnal András – lelkipásztor
12. Pintér Elemér
ZEMPLÉN
13. Baksy János - lelkipásztor
14. Dr. Kádár Ferenc - lelkipásztor
15.
16. Szalai László - presbiter
EGYHÁZKERÜLETI KÉPVISELŐK
ABAÚJ
17. Meleg Attila - lelkipásztor
18. Kölönte Sándor - lelkipásztor
19. Pecze János - presbiter
20. Szilvai József Attila - presbiter
BORSOD-GÖMÖR
21. Hangó István - lelkipásztor
22. Jobbágy Bertalan - lelkipásztor
23. Molnár Ferenc - lelkipásztor
24. Almási Gyula
25. Molnár Gábor
26. Posta Ferenc
EGERVÖLGYE
27. Hajdu László - lelkipásztor
28. Mizser Lajos
ZEMPLÉN
29. Bihari Sándor - lelkipásztor
30. Szentimrei Márk - lelkipásztor
31. Csáki Lajos
32. Újlaki Mihály
ESPERESEK
33. Kusnyír László - lelkipásztor
34. Szőnyi Tamás - lelkipásztor
35. Gordos Attila - lelkipásztor
36. Mészáros István - lelkipásztor
EGYHÁZMEGYEI FŐGONDNOKOK
37. Marjai Pál - presbiter
38. Tirk Tamás - presbiter
39. Tóth József - gondnok
40. Bajusz János
EGYHÁZKERÜLET ELNÖKSÉGE
41. Pásztor Dániel - lelkipásztor
42. Dr. Molnár Pál - presbiter
EGYHÁZKERÜLET ELNÖKSÉGÉNEK HELYETTESEI
43. Barna Sándor - lelkipásztor
44. Dr. Szemán Ákos- presbiter
TANÁR KÉPVISELŐK
45. Csodóné Klómer Edina
46. Makay László
47.
48. Beidek Endre
49. Suga Lászlóné
50.
TEOLÓGIA KÉPVISELŐJE
51. Dr. Enghy Sándor - rektor
TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEK KÉPVISELŐJE
52. Dr. Dienes Dénes
EGYHÁZKERÜLETI JOGTANÁCSOS
53. Dr. Rácz Mária
54. Dr. Homa János
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL
55. Rácsok András
56. Gombos Péter
57. Balla Lászlóné
58. Dr. Újhelyi János
59. Prof. Dr. Jakab Nóra
60. Dr. Lénárt Attila
61. Dr. Kulcsár Judit
62. Dr. Palicz Róbert
63. Dr. Enghyné Zergi Márta
64. Tanászi Árpád
65. Laczkó Gabriella
66. Vadnai Zoltán